Krisen skabte klare linjer

Chr. Hansen A/S har sat projektarbejdet i system. Projektledelse er en tredje karrierevej, men den stiller også krav til topledelsen.

Krisen skabte klare linjer - 1
At der kan være koldt på toppen mærker han her i fryserummet med mælkesyrebakterier, hvor temperaturen er minus 55 grader. Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere
Hellere acceptere en fejl end risikere at miste en guldåre.

Det er en lære, man har draget i Chr. Hansen A/S efter at have været igennem en større proces for at få mere styr på den stribe af projekter, som virksomheden hele tiden har i gryden.

Processen er lykkedes derved, at omkring 120 projekter blev skåret ned til 63, da man først fik skabt overblik. Desuden er hastighed, kvalitet og træfsikkerhed i projekterne markant forbedret. Virksomheden har opbygget et system, så topledelsen har indblik i, hvilke projekter der sættes i værk, og der er ensartede krav til ledelse og afrapportering i projekterne.

Som global forskningsvirksomhed, må man også være parat til at tage en chance. Der skal være plads til at forfølge de undertiden vilde ideer, fordi det ofte er dem, der leder til de banebrydende nye forretningsmuligheder, forklarer Hans Thorkilgaard, Executive Vice President (koncerndirektør) i Chr. Hansen A/S.

Bundet i brandslukning
»Vi skal have overskud til at turde fejle. Det er ikke et succeskriterium, at hvert projekt pinedød skal afsluttes. I en virksomhed som vores skal der være plads til det mere langhårede. Det kan godt være, en idé kun har fem procent chance for at blive realiseret. Men hvis ideen er god, og vi faktisk rammer de fem procent, så er det jo der, vores fremtidsmuligheder ligger,« siger Hans Thorkilgaard.

Men for at have overskuddet til eksperimenterne, skal der være orden i huset. Det har været en større omvæltning at nå dertil, og en væsentlig metode har været projektledelse. Nogle år tilbage var Chr. Hansen i krise, og det betød bl.a., at man måtte gå en række projekter fra forskning over IT og administration til markedsføring efter i sømmene, skære ned og skabe en standard for projektstyring.

Krisen betød med Hans Thorkilgaards ord, at virksomhedens bedste hoveder blev suget ind til de mere kortsigtede og overlevelsesorienterede opgaver.

»Hvis man ikke har orden i huset, så bliver alle ressourcer bundet i brandslukning. Er der orden i sagerne, kan man plukke de dygtigste ud til udvikling og i langt højere grad tilbyde alle medarbejdere spændende opgaver. De bedste kræfter skal bruges til at accellerere den langsigtede udvikling.«

Koncernledelsen er med
I dag er virksomheden nået dertil, at driften er, om ikke ligefrem selvkørende, så i en form, der tillader, at ideerne kan blomstre og blive til nye projekter.

»I en global virksomhed som vores kan arbejdet vanskeliggøres af geografien eller tids- og kulturforskelle. Projektformen er suveræn, fordi man får frigjort de bedste kræfter til at arbejde dedikeret med kun et mål for øje: nemlig det definerede projektmål,« siger Hans Thorkilgaard.

Men erfaringen er også, at der skal være styr på projekterne, hvis de skal gennemføres, og at topledelsen skal være med, hvis der skal stå respekt om projektarbejdet.

50 nye projektledere
CHIP, Chr. Hansen Innovation Proces opstiller regler for, hvordan projekter udformes og afrapporteres. Det indebærer bl.a., at alle projekter med jævne mellemrum er inde over koncernledelsens mødebord, ligesom der inden for hvert forretningsområde foregår en projektporteføljestyring, der sikrer, at de enkelte projekter bliver fulgt til dørs.

En vigtig detalje er f.eks., at to af de mest erfarne projektledere i virksomheden er blevet udnævnt til Project Directors og sidder i den overordnede projekt strategigruppe sammen med koncernledelsen. De to har som hovedopgave at coache projekter både opad og nedad i systemet samt gennemføre interne kurser i projektledelse.

Hos Chr. Hansen ser man projektledelse som en ledelsesform, der, i takt med at kravene til nytænkning, innovation og omstillingsevne stiger, vil få større og større betydning. En tredje karrierevej i forhold til de to hovedkarrierer: enten at være specialist eller at være generel afdelingsleder.

»Projektledelse samler en række kompetencer og rummer mulighed for både at uddelegere ansvar og give medarbejderne store udfordringer,« siger Hans Thorkilgaard.

Næste skridt hos Chr. Hansen bliver at uddanne 50 medarbejdere til Project Manager Professionals i samarbejde med kursusvirksomheden DIEU. Disse medarbejderne opnår en certificering via det amerikanske Project Management Institute (PMI),en non-profit organisation med over 100.000 medlemmer fordelt på 125 lande.

»Vores bedste kort er at kunne skabe et spændende arbejdsmiljø og tilbyde medarbejderne interessante opgaver. Det skal den øgede fokus på projektledelse hjælpe os til,« siger Hans Thorkilgaard.

Toplederens nye rolle
Hvordan har medarbejderne modtaget projektstyringen?

»Vi oplever et utroligt engagement. Det kan endda være lidt bekymrende. Undertiden må vi sige til folk: Skrub nu hjem til familien! Det er en ny ledelsesopgave. Lige så vigtigt det er, at få det mest mulige ud af folk; lige så vigtigt er det at kunne håndtere engagementet og få folk til at holde igen. Det er jo ikke meningen, folk skal brænde ud, fordi de gerne vil arbejde.«

Hvilke krav stiller projektformen til topledelsen?

»Man må acceptere en ny rollestruktur, der betyder, at man i en eller anden forstand afgiver magt. Man lægger opgaver og ansvar ud; samtidig med at man som ledelse skal bevare overblikket og styringen. Det er en balancegang.«