Kreativitet i oplevelsen er et nøgleord

Minikronik

Oplevelsesøkonomi er baseret på salg af oplevelser i tilknytning til et salg af en vare eller serviceydelse. Mest kendt er turismeaktiviteter, men også i andre tilfælde beskrives, hvordan man ved netop at anvende den virksomhed eller det produkt vil få en oplevelse. Der er mange forskellige erhverv, som sælger oplevelser. De mest centrale oplevelseserhverv er turisme, kultur, kunst og underholdning, formgivning, image og branding.

Definitionen på oplevelses-økonomi er, at det en økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor disse indgår i produktet eller serviceydelsen. Oplevelsesøkonomi kan være alt fra produktion af computerspil, hvor oplevelsen er selve produktet, til et nyt bankkoncept, hvor en bank tilfører sin ydelse ekstra værdi for kunden ved at tilbyde forskellige oplevelser.

Mange danske byer og kommuner har sat fokus på oplevelsesøkonomi og på, hvordan oplevelser kan bruges til at udvikle en by eller en region både i form af branding af byen, som Horsens med de store koncerter, og i form af erhvervsudvikling, som når København satser på at udvikle de kreative erhverv ved at give dem bedre rammebetingelser. Der appelleres til hjertet til følelserne og frem for alt til fornuften.

Vores fremtid som blandt andet turistland afhænger af vores evne til at komme med ideer og tænke nyt. Vi skal med andre ord være mere kreative. Hvordan bliver vi mere kreative?

Alle mennesker har kreative gener i sig. I et samfund som vores, hvor vi er afhængige af konkurrencen fra Kina og Indien, når det drejer sig om at kunne producere, skal vi udvikle vores evne til at nytænke og altid være "en omgang foran" disse lande, ja, foran alle andre lande.

Vi skal allerede i skolen finde de kreative gener hos børn; vi skal sikre, at unge mennesker udvikler deres evner til at være kreative i det fag, de vælger som erhvervsaktive, og vi skal sikre, at vores virksomheder åbner for, at de medarbejdere, der udviser kreative evner, får rum og tid til at finde ud af bedre produkter og metoder. Det skal ikke være forbeholdt de, der er ansat som "kreative".

Det danske uddannelsessystem giver ikke altid plads til den kreativitet i de enkelte fag, vi har så hårdt brug for. Vi skal ud over at give eleverne basale fagligheder lade dem udforske mulighederne i faget. Det er jo dem, der skal være motoren i vores fremtidige samfund. Hvis vi undertrykker deres kreativitet, mister vi som samfund disse menneskers evner og landets konkurrenceevne.

Vi skal også og især i fremtiden konkurrere på viden, opfindsomhed og et mentalt førerskab. De produkter, vi lancerer i fremtiden, skal, skønt de nok produceres i Østen, være en oplevelse at få i hånden.

De skal identificere os som nation. På samme måde skal vores serviceydelser over for for eksempel turister præges af oplevelser, der får dem til at komme igen og anbefale Danmark som turistland til andre. Kreativitet er et nøgleord, vi skal holde fast i i erhvervslivet, i uddannelsessektoren og i politik.