Krav til fremtidens kursuscenter

IT Training ApSMan kan så spørge sig selv, om der i Danmark overhovedet er en fremtid for kursuscentrene?

Det er der naturligvis, men det kræver nytænkning og fleksibilitet, hvis man skal tage konkurrence op med teknologiens

mange muligheder.


Uddannelse af enhver art ses af mange som et personalegode - især hvis man som medarbejder selv er med

til at bestemme hvornår og hvilke kurser, man skal deltage på. Med det rette indhold er de fleste normalt også

villige til at benytte fritiden på at dygtiggøre sig.Nyt syn på kurser

Vi har sikkert alle prøvet

at være på kurser af forskellig art, personlig udvikling, team-building, it-kurser, salgskurser m.v., hvor det har været en

dygtig og behagelig instruktør. Indholdet var spændende, forplejningen og kursusstedet var fint, men vi har måske

haft svært ved at relatere det lærte til vores dagligdag. Er vi efter sådanne kurser - mange gange af flere dages

varighed - blevet spurgt, om det var et godt kursus, er svaret tit "Det var et spændende kursus, og vi fik en rigtig god

frokost".


Enhver medarbejder ved i dag, at for at en virksomhed skal overleve, kræver det dygtige medarbejdere, som

følger med udviklingen og hele tiden tænker effektivisering.


Det gør, at medarbejderen også er villig

til at yde en ekstra indsats, idet det gavner firmaet og ikke mindst øger vores "værdi" på arbejdsmarkedet.

Derfor gider vi heller ikke spilde hverken vores tid eller firmaets penge på irrelevante kurser.


Det stiller større

krav til nutidens kursuscentre. Effektivitet og fleksibilitet er nøgleord for at overleve.Krav til underviserSendes

en medarbejder på kursus i dag, forventes det, at den nye viden som der læres, kan anvendes i virksomheden, og derved

være en god investering for begge parter. Kan deltagerne ikke drage en rød tråd til hverdagens problemer, vil det

hele virke irrelevant og det faglige udbytte være minimalt. Derfor vil mange standardkurser fremover gå en svær

tid i møde.


Dette stiller naturligvis også store krav til instruktørerne, idet det er ikke nok bare at "lire

lidt viden af".


Pædagogik og empati er nøgleord, som skal være i fokus, og den gode instruktør

er ham eller hende der også har praktisk erfaring at give af.


Inden for mange områder kan man støde på

instruktører, der har den faglige og teoretiske viden på plads, men de mangler den praktiske indgangsvinkel. De fleste

har sikkert oplevet dygtige it-instruktører, som bare ikke rigtig formåede at lære fra sig.


Undervisning skal

ses som et fag, der ikke nødvendigvis kan udføres af alle - selvom det faglige er i orden.


At sætte sig

ind i andres situation og tilpasse sin undervisning herefter, vil være et vigtig punkt fremover.


Fleksibilitet er et ord,

der ofte bliver brugt. Men hvad menes der egentlig med et fleksibelt kursuscenter? Det må logiske set være de kursustyper

der udbydes.