Krav om stram tolkning af insiderlov

Anklageren sidestiller de tiltalte i anken af Midtbank-sagen og kræver alle fire idømt ubetingede fængselsstraffe. Forsvaret mener, at anklagen slet ikke hænger sammen tidsmæssigt.

Forskellen i strategien var nærmest til at føle på, da retsopgøret i danmarkshistoriens største insidersag - den såkaldte Midtbank-sag - i går begyndte i Højesteret.

Anklagemyndigheden ved fungerende rigsadvokat Birgitte Vestberg forsøger at overbevise de syv dommere om, at en cocktail af insiderviden og brugen af denne er fuldt tilstrækkelig til, at insiderloven er brudt. Midtbank købte egne aktier fra Realkredit Danmark, mens forhandlinger om en fusion med svenske Handelsbanken stod på.

»Der er ikke nogen tvivl om, at handlingen rammer lige ned i centrum af loven mod insiderhandel. Det er lovens ord, der gælder,« lød det fra Birgitte Vestberg, som ganske vist understregede, at Midtbank-cheferne ikke havde handlet aktier for egen vindings skyld, men som samtidig påpegede, at ifølge loven var der alligevel tale om en strafbar handling.

Dermed lægger Birgitte Vestberg op til en stram fortolkning af loven, hvorimod forsvaret for de fire tidligere Midtbank-chefer peger på, at der også skal bevises et »misbrug« af den interne viden, før der kan fældes dom. Vestre Landsret gav forsvaret ret tidligere på året, da de fire tiltalte blev frifundet: Nok var den interne viden blevet brugt - men den var ikke misbrugt. Årsagen var blandt andet, at det var Realkredit Danmark, som uopfordret henvendte sig til Midtbank for at sælge aktierne.

Det hastede ikke
Det var først og fremmest Birgitte Vestberg, der nåede at få taletid på førstedagen i Højesteret. Mens anklagemyndigheden hidtil har tildelt Midtbanks tidligere direktør Steen Hove en hovedrolle i det omdiskuterede forløb - i byretten i Herning fik han også den strengeste straf - lægger Birgitte Vestberg nu op til, at der ikke er nogen større forskel i skylden hos de tiltalte.

»Vi kan se på forløbet, at tilbudet om at købe aktierne tilbage fra RD kommer til Steen Hove, men alle fire tiltalte har haft samme vidensniveau om handelen. Derfor er det umiddelbart svært at se, at der skal være nogen større sondring i strafudmålingen,« sagde Birgitte Vestberg. Hun kræver alle fire idømt ubetinget fængsel.

Ifølge Birgitte Vestberg stod det enhver frit for at sige nej til tilbudet om at købe aktier fra RD, men forsvaret vil givet bore i den kendsgerning, at anklageren i proceduren henledte rettens opmærksomhed på, at Midtbank »blot« kunne have sagt til RD, at man på daværende tidspunkt ikke kunne købe aktierne. Ifølge anklageren havde RDs direktør Sven Holm netop udtrykkeligt gjort opmærksom på, at der absolut ikke var tale om nogen »hastesag«, da han henvendte sig til Midtbank for at sælge aktierne - et udsagn, som Steen Hove afviser at have hørt.

Ved domfældelsen i Herning fremstod Sven Holms forklaring som meget vigtig i rettens begrundelse for at dømme de fire tiltalte. Derimod var Steen Hoves forklaring ifølge domsbogen fra Vestre Landsret vigtig i frifindelsen af de fire tiltalte. Ved udelukkende at henlede rettens opmærksomheden på Sven Holms forklaring, åbner det for, at forsvaret i dag vil gøre Højesteret opmærksom på Steen Hoves vidneforklaring.

»Det rene vrøvl«
Forsvaret var tilsvarende aggressivt, da advokat Mads Berendt forsøgte at forklare, hvorfor Midtbank-ledelsen slet ikke var i besiddelse af intern viden, da den omstridte handel fandt sted.

Et væsentligt argument er, at det først var på et senere tidspunkt, at de formelle salgsforhandlinger åbnede med bestyrelsens medvirken. Indtil da havde det udelukkende været tale om sonderinger - mener altså forsvaret.

Ifølge Mads Berendt havde Svenska Handelsbanken reelt først kigget på Arbejdernes Landsbank som overtagelsesoffer.

»I marts måned gennemførte Handelsbanken en due dilligence i Arbejdernes Landsbank. Den er så utilfredsstillende, at handelen ikke bliver til noget. Derefter bliver fokus så rettet på Midtbank,« lød det fra Mads Berendt, der dermed forsøgte at påvise, at både Midtbank og Handelsbanken havde så travlt med at undersøge mulige fusioner til anden side, at der ved købet af de famøse aktier en måned tidligere slet ikke kunne være tale om insiderviden.

Berlingske Tidende har tidligere omtalt, at formand for Arbejdernes Landsbank, SiD-formand Poul Erik Skov Christensen, betegner forlydenderne om, at der skulle være gennemført en due dilligence som det »rene vrøvl«.

»Det er fuldstændig grebet ud af den blå luft,« siger Poul Erik Skov Christensen, der siger, at der kun har været få og aldeles uforpligtende samtaler mellem ham og ledelsen af Svenska Handelsbanken.Læs tidligere artikler

om Midtbank-sagen

på www.berlingske.dk.