Krav om stop for frit televalg

Den danske telebranche vil have udsat frit valg mellem mobiltelefon og fastnet på ubestemt tid. Det sker til trods for, at teleloven kræver, at det er klar allerede 1. april i år. Samtidig er frit valg mellem mobilnumre endt i kaos.Frit valg på telenettet endt i kaos

Telebranchen vil have udsat frit valg af telefoni mellem mobil og fastnet.

Som sin allerførste henvendelse til den ny IT-minister Helge Sander (V) beder telebranchen nu om hele fem års udsættelse af fri konkurrence mellem mobil- og fastnettelefoner - stik imod lovens krav.

I et brev fra Telekommunikationsindustrien, som Berlingske Tidende er i besiddelse af, afviser teleindustrien, at det er realistisk at efterleve telelovens krav om, at det skal være muligt at flytte sit mobilnummer til fastnettet og omvendt. Det skulle ellers være på plads den 1. april i år og sikre en yderligere liberalisering af telemarkedet.

I brevet hedder det:

»...der er i TI enighed om, at problemerne (med at gennemføre den nye service, red.) er af sådan en karakter..., at gennemførelsen udskydes betydeligt.«

TI kræver, at minister for videnskab, teknologi og udvikling, Helge Sander (V), ændrer bekendtgørelsen, så den nye mulighed først træder i kraft 1. april 2007 - altså om fem år.

»Problemet er, at det vil medføre en række forviklinger for de danske teleselskaber. Internt i Danmark kan man godt taksere et opkald til en mobiltelefon på et fastnetnummer til mobiltakst eller omvendt. Men hvis en dansker får et opkald eller en SMS fra udlandet, så vil man ikke fra udlandet kunne skelne mellem mobil og fastnettakst,« siger Ib Tolstrup, der er direktør for Telekommunikationsindustrien, TI.

»Teleselskabernes indsigelser er helt relevante,« siger teleanalytiker Torben Rune.

»Hvis en dansker modtager et opkald fra udlandet, så vil det udenlandske teleselskab ikke kunne afgøre, om det er et mobil- eller et fastnetnummer, hvis den danske kunde har skiftet fastnetnummeret over på mobilen eller omvendt. Resultatet bliver, at alle udenlandske opkald takseres til mobiltakst. For ellers giver det tab for det udenlandske teleselskab og det vil påføre forbrugerne store ekstraregninger,« siger Torben Rune.

Torben Rune mener bestemt ikke, at dette problem bør være ukendt for Telestyrelsen, da problemet har været velkendt i telebranchen, siden kravet blev fastsat politisk tilbage i 1995.

Sagen er ved at blive behandlet i ministeriet, og skal der ændres i den nuværende lovgivning, skal partier fra både højre og venstre inddrages, da teleloven bygger på et bredt forlig.

Side 4