Krav om lavere skat

Hvis regeringen ønsker vækst i dansk erhvervsliv, skal den først og fremmest sænke skatten på arbejdskraft. Finansministeren vil hellere lette boligskatten. Virksomheder venter opsvingVismænd: Dyr og dårlig miljøpolitik

Krav om lavere skat - 1
Mens regeringen har svært ved at beslutte sig, er holdningen soleklar hos virksomhederne: En lempelse af skatten på arbejde er den vigtigste opgave for regeringen, hvis den ønsker vækst i dansk erhvervsliv.

Berlingskes erhvervspanel

Berlingske Erhverv har i dag premiere på et nyt initiativ for læserne, Berlingske Erhvervspanel. 135 virksomhedsledere fra de største danske virksomheder, alle med flere end 300 ansatte, deltager i panelet.

Med panelet giver vi læserne og virksomhederne en unik adgang til hurtig viden om, hvordan beslutningstagere i et repræsentativt udsnit af erhvervslivet ser på aktuelle emner. Vi vil løbende spørge panelet om virksomhedsledernes holdninger til problemstillinger inden for erhvervspolitik, konjunkturer, vækst og investeringer og formidle resultaterne til vores læsere. Virksomhederne, der indgår i panelet, tilhører de strategisk vigtigste dele af erhvervslivet. De er sikret fuld anonymitet omkring deres deltagelse i erhvervspanelet.

Jeppe Duvå,

erhvervsredaktør

Det viser en meningsmåling i Berlingske Erhvervspanel. Hele 71,3 pct. af erhvervslederne foretrækker en skattelettelse for lønmodtagerne frem for f.eks. en lettelse af selskabsskatten eller en forbedring af vilkårene for forskningen.

Kravet om skattelettelser til medarbejderne distancerer i en sådan grad andre erhvervspolitiske ønsker, at andenpladsen - en reduktion af de administrative byrder - kun er topprioritet for 6,4 pct. af lederne.

Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) er ikke overrasket.

»Det bekræfter det indtryk, jeg har haft både før og efter valget. Det er vigtigt for væksten, at Danmarks konkurrencevene er god, og der er skat på arbejde helt klart en parameter,« siger han.

Søren B. Henriksen, adm. direktør i Dansk Handel & Service, mener, at regeringen må opgive sit skattestop og forberede skattesystemet på fremtiden nu.

»Når virksomhederne investerer i viden, skal medarbejderene betale de 60 pct. i skat på grund af topskatten. Det er særdeles uhensigtsmæssigt i et samfund, som skal konkurrere internationalt. Vi må have et skattesystem, som tilgodeser den del af erhvervslivet, vi skal leve af i fremtiden,« siger han og anbefaler, at både mellem-og topskatten lempes.

Skatteordfører Anders Samuelsen (R) er helt enig i erhvervslivets prioritering:

»Det er et vink med en vognstang. Regeringens erhvervspolitiske udspil nævner alle mulige tiltag, der skal sætte væksten i gang. Bare ikke lettelser af skatten på arbejde, og det det, som har størst betydning.«

I en ny rapport angriber også de økonomiske vismænd regeringens politik. Skattestoppet er uhensigtsmæssigt, fordi det fastlåser skattesystemet og står i vejen for nødvendige reformer. Vismændene anbefaler, at man hæver boligskatterne og sænker skat på arbejde.

Finansminister Thor Pedersen (V) deler ikke vismændenes holdning. Han mener tværtimod, at boligskatterne burde sænkes. Indkomstskattelettelser vil han også gerne give, men kun hvis der er penge til det i 2004.

»Pengene til skattelettelser skal findes ved, at vi får et mere effektivt samfund og ved, at vi får en større vækst, som gør det muligt at reducere skattesatserne,« siger Thor Pedersen.