Krav om bedre regler for erstatning

EU-Parlamentet presser på for at få transportkommissær Jacques Barrot til at forbedre forbrugernes ret til at få erstatning, når flyselskaberne aflyser afgange.

EU overvejer at stramme skruen over for flyselskaberne, så det fremover bliver lettere for kunder at få kompensation, når deres fly aflyses. EU indførte nye regler på området for to år siden, men de har ikke virket efter hensigten.

EU-Parlamentet presser på for at få strammet og præciseret reglerne, så flyselskaberne ikke har så let ved at løbe fra deres ansvar.

- Som loven er formuleret i dag, har flyselskaberne alt for nemt ved at dække sig ind under tekniske problemer og hændelige uheld, siger Christel Schaldemose (S), der sidder med i parlamentets udvalg for forbrugerbeskyttelse.

Transportminister Jacques Barrot afventer i øjeblikket en evaluering af loven, der trådte i kraft i februar 2005. Og kommissæren, der selv er blevet oversvømmet med mails fra utilfredse flypassagerer, har halvvejs lovet, at han vil stramme reglerne, hvis det viser sig nødvendigt.

/ritzau/