Kostbar varme i stålby

Det bliver en dyr fyringssæsson for indbyggerne i Frederiksværk, hvis Stålvalseværket

lukker. I så fald vil byen miste de 70-80 pct. af sit fjernvarmeforbrug, som værket hidtil har leveret til en meget fordelagtig pris.


Stålvalseværket

kan ikke selv udnytte den varme, der er i kølevandet fra smelteovnene i produktionen. I stedet bliver denne varme kanaliseret

ud til husene i Frederiksværk som fjernvarme.


Denne løsning er fordelagtig for både værket, forbrugerne

og Frederiksværk Kommune. Værket sælger varmen billigere end det kommunale fjernvarmeværk selv vil kunne fremstille

den, fordi det ellers skulle betale for at komme af med den. Dermed får forbrugerne billig varme, ligesom kommunen har kunnet

spare investeringer til et større fjernvarmeanlæg.


- I dag får vi leveret varme til en pris, der ligger lidt

under det billigste alternativ, nemlig varme fra træflisfyr. Hvis værket lukker, skal vi selv producere varmen og det

vil vi ikke umiddelbart kunne gøre til samme pris, siger Karl Aage Juhl Jensen, der er drifts- og anlægschef i Frederiksværk

Kommune.Vil koste millioner

Det kommunale fjernvarmeværk kan godt dække hele byens behov. Det sker eksempelvis

ved juletid, når værket er lukket ned.


Men problemet er, at en del af varmen på fjernvarmeværket produceres

med dyrere brændsel, eksempelvis olie og gas, der gør varmen uforholdsmæssig dyr.


For at få varme til

en pris, der ligner den, man betaler til Stålvalseværket i dag, skal man have bygget et nyt træflisfyr.


- Vi

bliver nødt til at bruge det mest driftsøkonomiske brændsel, og det er træflis. Men vores træfliskapacitet

er ikke tilstrækkelig i øjeblikket, så der ville skulle et nyt fyr til. Mit bedste bud er, at et sådant projekt

vil koste varmeværket 25-50 mio. kr., vurderer Karl Aage Juhl Jensen.


Han fortæller samtidig, at et nyt fyr tidligst

vil være klar til brug i løbet af sommeren 2003. Så hvis værket lukker, vil noget af fjernvarmen denne vinter

under alle omstændigheder blive produceret på dyr brændsel og dermed blive dyrere for forbrugerne.


Som selvejende

institution vil fjernvarmeværket selv skulle betale for en investering i et nyt træflisfyr. Dermed er der ikke udsigt

til, at Frederiksværk kommunes økonomi vil blive belastet af situationen.


- Varmeværket vil sagtens kunne

låne til udbygningen og afdrage det lån over de næste mange år, så der er ingen problemer.


- Situationen

er selvfølgelig kedelig for forbrugerne, men omvendt vil den største prisstigning jo kun gælde i en enkelt fyrringssæsson,

så jeg ligger ikke søvnløs over det problem, siger borgmester i Frederiksværk, Helge Friis. Han understreger

samtidig, at han er fuld af fortrøstning og forventer, at værket bliver reddet.