Kortvarigt stemningsskift med langsigtet effekt

Den kloge langsigtede aktieinvestor kan med fordel udnytte kortvarige stemningsskift på aktiemarkedet, som ofte har uforholdsmæssig indflydelse på kurserne

AKTIEMARKEDET ER ET SPEJL af de generelle forventninger til de børsnoterede selskabers indtjening de kommende år. Men aktiemarkedet er i høj grad også påvirket af stemningsprægede forhold. Det betyder, at forhold, som måske kun har en kortvarig og eventuelt begrænset realøkonomisk effekt på de børsnoterede selskabers sande værdi eller »fair value«, periodevis kan have en uforholdsmæssig stor betydning for kursdannelsen på kort sigt.

I det aktuelle marked har temaer som dollarkurs, energipris og aktietilbagekøbsprogrammer en stærkt drivende effekt på den daglige kursudvikling, som i mange tilfælde kan overdøve udviklingen i den underliggende drift.

Dollarkursen kunne allerede ved regnskabsaflæggelserne i foråret, hvor ledelsernes forventninger til 2004 blev offentliggjort, forudses først for alvor at slå igennem på selskabernes indtjening i 2005. En betydelig del af selskabernes forventede pengestrømme i dollar-relaterede valutaer for 2004 var nemlig terminssikret.

Alligevel synes aktiemarkedet først i løbet af efteråret at ville fokusere på denne effekt i takt med, at ledelsens udmeldinger om 2005 rykker nærmere.OLIEPRISENS HIMMELFLUGT har tilsyneladende haft en hurtigere gennemslagskraft på værdiansættelsen af selskaberne, hvor tungt energiforbrugende sektorer som f.eks. luftfartsselskaberne dagligt påvirkes af olieprisens op- og nedture.

Aktietilbagekøbsprogrammer, som med mindre tilbagekøbet sker til en lavere værdi end aktiernes »fair value« ikke skaber anden værdi for de tilbageværende aktionærer end den helt midlertidige værdi af en øget likviditet i aktien - er i dag næsten et »must« for et selskab, som ønsker internationale investorers gunst.

For den kloge langsigtede investor kan der være penge at tjene ved at læse aktiemarkedets stemningsbestemte imperfektioner.

Der vil være en række aktier, som midlertidigt presses ned i pris, fordi stemningen på aktiemarkedet kan føre til en overreaktion på f.eks. ledelsens kommende udmelding om et meget svagt 2005-resultat i forhold til 2003- og 2004-niveau, alene fordi afregningen af dollar ikke længere sker til tidligere højere terminssikrede kurser. Der vil være andre, hvor de højere energipriser belaster indtjeningsforventningerne.I BEGGE TILFÆLDE vil man på det lange sigt opleve, at markedsmekanismen vil udjævne de negative effekter. Enten ved at selskaberne vil søge at indrette sig ved at balancere indtægter og udgifter i følsomme valutaer, eller ved at øgede råvarepriser kan væltes over på salgspriserne.

Aktietilbagekøbsprogrammer er stimulerende for kursen, så længe de varer, hvorfor man som langsigtet investor skal bestræbe sig på at købe i perioder, hvor selskaberne ikke tilbagekøber aktier.

Langsigtede aktieinvestorer bør derfor fortsat gå efter de mest veldrevne selskaber. Visse af disse vil midlertidigt være uforholdsmæssigt ramt eller begunstiget af markedets stemning over for særlige følsomhedsfaktorer.

Man bør være opmærksom på, at markedsstemningen kan give anledning til overreaktion, som giver mulighed for timing af langsigtede investeringer.