Kort om karriere

Goder til IT-chefer

Lønsupplement. Hvis man gerne vil have firmabil, hjemme-PC eller fri telefon som del af lønpakken, er det IT-branchen, man skal søge til. Som leder vel at mærke. Det er nemlig inden for IT, at lederne hyppigere end ledere i andre dele af den private sektor supplerer lønnen med ekstragoder af forskellig art, viser den seneste lønstatistik fra Ledernes Hovedorganisation. Klaus Jørgensen, arbejdsmarkedskonsulent hos Lederne forklarer til www.lederne.dk, at det skyldes, at IT-branchen er en forholdsvis ung sektor, hvor man tænker mindre traditionelt, når kontrakten skal skrues sammen. lw

Flere goder

Overblik. A propos personalegoder, så kan man på Dansk Industris hjemmeside www.di.dk finde en oversigt og forklaring på, hvad begrebet »total reward« indebærer. En tilgang til lønpolitikken, som vinder mere indpas. Her kan man bl.a. læse om fleksible personalegoder og beskatningsregler. lw

Forskere fortæller

Efteruddannelse. Danmarks Pædagogiske Universitet vil til foråret tilbyde efteruddannelse, hvor forskere fra DPU præsenterer deres arbejde. Bl.a. vil man kunne høre om baggrunden for de meget omtalte PISA-undersøgelser af folkeskolen. Kurserne henvender sig til medarbejdere på bl.a. centre for voksenuddannelser, gymnasier og universiteter, men også til organisationer og virksomheder, der beskæftiger sig med uddannelse og kompetenceudvikling. Kataloget kan ses på www.dpu.dk/efteruddannelse, og det er første gang, DPU laver denne form for erhvervsrettet efteruddannelse. lw

Tal frit

Konkurrence. Seks studerende fra Copenhagen Business School skal 15. december dyste i veltalenhed. Efter inspiration fra USA dyster de kommunikationsstuderende i retoriske discipliner og veltalenhed. lw