Korruption breder sig blandt EU-kandidater

En årlig liste over hvilke lande, der opfattes som mest og mindst korrupte, viser, at flere af de lande, der kandiderer til et EU-medlemskab, bevæger sig den forkerte vej.

Lande som Tyrkiet og Makedonien, der bejler til EU-medlemsskab, taber anseelse i ny korruptionsoversigt. Fold sammen
Læs mere

Listen, der laves af Transparency International, består af en karakter til hvert land baseret på en række organisationers bidrag.

Her rykker flere af de lande, der ansøger om EU-medlemskab, i år længere ned på listen. Det gælder særligt for Tyrkiet og Makedonien.

For Tyrkiet er karakteren på listen faldet fra 50 til 40 fra 2013 til sidste år. Dermed opfattes landet som værende mere korrupt end eksempelvis Kina og Hviderusland.

Makedonien kunne i 2014 nyde en karakter på 45 og tog skridt i den rigtige retning hvert år.

Siden da har landet tabt anseelse i en sådan grad, at Makedonien i 2017 får karakteren 35 på lige fod med eksempelvis Etiopien og dårligere end et gennemsnitligt mellemøstligt eller nordafrikansk land.

Også Serbien og Bosnien-Hercegovina har i 2017 fået en lavere karakter end tidligere.

Den klare undtagelse er Montenegro, der hvert år siden 2014 har fået bedre og bedre karakterer, når det kommer til korruption.

Formelt set forhandler EU med Montenegro, Tyrkiet og Serbien om et medlemskab. Forhandlingen består i, at EU stiller en række krav, som landene skal leve op til, før egentligt EU-medlemskab kan komme på tale.

Makedonien har også status af kandidatland, selv om de egentlige forhandlinger endnu ikke er begyndt.

Bosnien-Hercegovina har status af potentielt kandidatland. Det betyder, at landet er blevet stillet i udsigt, at det kan blive medlem, når landet »bliver klar«.

Også inde i kredsen af EU-lande er der lande, som i stigende grad opfattes som korrupte.

Ungarn er over de sidste fem år faldet markant på Transparency Internationals liste, og landet er i 2017 nær bunden i EU kun undergået af Bulgarien.