Konsulentfirma: Dansk erhvervsliv kan få alle de tyskere de ønsker

Arbejdsmarked. Konsulentvirksomheden Ramsdal A/S i Kolding parat med hundredvis af tyske medarbejdere med mod på at arbejde i Danmark - kampagne iværksættes.

Der er ikke længere grund til at fortvivle over mangel på arbejdskraft herhjemme. Dansk erhvervsliv kan få alle de kvalificerede, tyske medarbejdere, der måtte være behov for.

Det hævder i hvert fald direktøren og ejeren af konsulentvirksomheden Ramsdal A/S i Kolding, Karl-Erik Nielsen, som i næste uge indleder en kampagne for at markedsføre den tyske arbejdskraft. Virksomheden har på nuværende tidspunkt 150 tyskere i sin database, men potentialet i Tyskland er nærmest ubegrænset, fastslår direktøren med henvisning til Tysklands generelt høje ledighed. Den til trods er det først og fremmesttyskere i job, Ramsdal hidtil har leveret til danske virksomheder, og sådan bliver det også et langt stykke ad vejen i fremtiden.

Kolding-virksomheden begyndte på sit Tysklands-initiativ kort før sommerferien og har til dato formidlet cirka 50 tyskere til danske virksomheder. Hovedparten er blevet aftaget af Herning-virksomheden Roug A/S, der har haft akut mangel på især svejsere.

Næsten alle brancherUdgangspunktet for Ramsdal har først og fremmest været jern- og metalindustrien, men ifølge Karl-Erik Nielsen bliver virksomhedens koncept nu bredt ud til at omfatte næsten en hvilken som helst branche.

- Vi har fået så mange reaktioner på vores initiativ i Tyskland, at vi har valgt at brede os til flere brancher. Også fordi manglen på arbejdskraft jo altså ikke kun er et problem i jern- og metalindustrien. Samtidig er vi nu også i stand til at formidle medarbejdere med højere uddannelser, siger han.

Ifølge Karl-Erik Nielsen har Kolding-virksomheden også fået et væld af reaktioner fra danske virksomheder efter en omtale her i bladet af Rougs masseansættelse af tyske medarbejdere.

- At dømme ud fra reaktionerne er rigtig mange danske virksomheder interesserede i at ansætte tysk arbejdskraft, og det er i det lys, man skal se vores offensiv, forklarer han. Ifølge Karl-Erik Nielsen står tyskere nærmest i kø for at komme til Danmark, hvor lønnen er højere end i hjemlandet.

Springer over sprogbarrierenSprogbarrieren er umiddelbart ikke noget problem.

- I større virksomheder vil det ikke være noget problem, hvis de nye tyske medarbejdere kun taler tysk, men selvfølgelig kan det blive et problem i de mindre virksomheder.

Til dem forsøger vi at skaffe medarbejdere fra den nordlige del af Tyskland, hvor mange behersker et forståeligt dansk. Sproget udgør derfor ikke den store udfordring. Den klart største udfordring for os som formidler er indkvarteringen af de tyske medarbejdere, for tyskerne ønsker jo naturligvis ikke at bo i campingvogn i længere tid, tilføjer Karl-Erik Nielsen, som oplyser, at de fleste tyskere også behersker et forståeligt engelsk.

Ramsdals koncept bygger på, at den danske virksomhed formulerer de nødvendige faglige kvalifikationer, hvorefter konsulentvirksomheden finder den rette person og sørger for papirarbejdet i forbindelse med vedkommendes ankomst til Danmark.

Selv om konceptet nu bliver bredere, er der trods alt grænser. Blandt andet er Ramsdal endnu ikke parat til at gå ind i sundhedssektoren med formidling af personale. Konsulentvirksomheden har indtil videre heller ikke andre nationaliteter i sin database end tyskere.

- Jeg kunne godt på længere sigt forestille mig, at vi også ville være i stand til at gå ind i sundhedssektoren. Jeg kunne også godt forestille mig, at vi ville kunne skaffe polske medarbejdere.