Konsulenter skal tage medansvar

Rådgivningsbranchen står over for et globalt opsving. Det stiller nye krav til konsulenthusene, der i højere grad skal være partnere og finde helhedsløsninger.

Læs mere
Fold sammen
Større branchekendskab i forhold til kunderne og bedre evne til at være samarbejdspartner og føre løsninger ud i livet i virksomhederne. Det er to af hovedkravene til konsulentbranchen, der p.t. står på dørtrinnet til et opsving.

»Rådgivningsvirksomhederne har været gennem en kæmpe, turbulent omvæltning,« siger Thomas Reenberg, der er leder for Norden hos IBM Business Consulting Services. »Hvor man for ti år siden, populært sagt, gik ind i virksomheden, fremlagde sine forslag og trak sig ud igen, så er kunderne i langt højere grad interesseret i, at konsulenten tager et medansvar. Ejerskabet til løsningerne er blevet mere kontant.«

Fra at være strategiske rådgivere bliver konsulenthusene mere involveret i virksomhedernes dagligdag, mener direktør Lars Jepsen, Dansk Management Råd, DMR, der hører under Dansk Industri. Det stiller nye krav til branchen.

DI offentliggjorde for nylig en international undersøgelse fra det amerikanske Kennedy Information, der viser, at rådgivningsbranchen globalt venter vækst. En tendens der bekræftes af nye danske opgørelser.

Branchekendskab afgørende
Men det er en anden type rådgivning, der er på vej, mener Thomas Reenberg, IBM Business Consulting Services.

»Det bliver vigtigere at være endnu mere opmærksom på de krav, der stilles fra markedet. Kombinationen af at kunne medvirke i kundernes strategivalg, gennemføre procesforbedringer og sikre, at de understøttes af den optimale teknologi og IT platform er i dag helt afgørende. Konsulenterne skal kunne se helheden i virksomheden og i nogle tilfælde specialisere sig i bestemte industrier. Et større branchekendskab vil blive afgørende. Der er selvfølgelig forskel på, om man skal rådgive en kommune i forbindelse med strukturreformen eller implementere et IT-projekt hos A.P. Møller - Mærsk,« siger han.

Mange rådgivningsopgaver vil smelte sammen i helhedsløsninger. »Vi bliver en slags tranformationspartnere, der kan rådgive om virksomhedens strategi. Det er den klassiske managementøvelse. Men dertil kommer implementering af løsninger eller outsourcing, hvor konsulentvirksomheden, som det er set i flere tilfælde, direkte overtager områder, der ikke hører til kundens kerneforretning,« siger Thomas Reenberg.

Mere modne konsulenter
Direktør Lars Jepsen, mener, de nye tider vil medføre en ny type konsulenter - mere modne og med branchekendskab.

»Jeg tror på den tendens, at virksomhederne vil gå efter solide, velbevandrede samarbejdspartnere. Vi vil se folk med 10-20 års erfaring fra specifikke sektorer blive konsulenter. Det vil ofte være de erfarne rådgivere, der er bedst til at drive forandringer igennem,« mener Lars Jepsen.

»Når det handler om industrividen og forretningsprocesser, er det vigtigt, at rådgiveren møder med erfaring og en vis modenhed,« medgiver Thomas Reenberg. »På andre områder, f.eks. IT-programmering er det mindre afgørende. Man kan måske oven i købet sige, at en nyuddannet kan have en fordel. Men overordnet vil troværdigheden være en væsentlig faktor. Konsulenthusene skal kunne møde med kompetente medarbejdere, hvis de vil klare sig i markedet.«