Konsulenter lærer chefer at afskedige skånsomt

I går tog Miljøministeriet fat på at gennemføre 290 fyringer. Konsulentfirma skal hjælpe både chefer og fyrede gennem processen. Det er godt nok, men regeringens hastværk skaber ingen respekt, siger statsansattes formand.

Af Dorte Skovgaard Wihre

290 medarbejdere i Miljøministeriet og dets institutioner bliver i disse dage kaldt ind til deres chefer og får at vide, at de ikke længere har et job. Selv om finansminister Thor Pedersen (V) flere gange har afvist, at der ville blive tale om massefyringer i staten, har man alene i Miljøministeriet sendt 130 chefer og et stort antal tillidsfolk på kursus for at lære at håndtere fyringssamtalen og de fyredes reaktioner efterfølgende. Da Miljøministeriet for et par uger siden kunne se, at ministeriet ville blive blandt de hårdt ramte af besparelserne, bad man om hjælp hos konsulentfirmaet AS/3. I første omgang skulle AS/3 forberede chefer og tillidsfolk på den ubehagelige opgave, og efterfølgende vil konsulenterne rådgive de fyrede om job-søgning og jobmuligheder.

»Det er vigtigt for os, at processen bliver gennemført så kompetent og skånsomt som muligt. Derfor er der ingen i ledelsen, som stiller spørgsmålstegn ved, at man skal bruge penge på den bedst mulige rådgivning,« siger afdelingsfuldmægtig Merete Isbrand, Miljøministeriets organisations- og økonomiafdeling.

I disse dage varsles de enkelte medarbejdere om, at de vil blive fyret, og offentligt ansatte har så ifølge forvaltningsloven mulighed for at gøre indsigelse. Om 14 dage ved man, hvor mange der bliver afskediget og kan så sætte ind med rådgivning over for dem.

AS/3-direktør Alan Binau er forberedt på at møde nogle meget chokerede medarbejdere, eftersom fyringer i den størrelsesorden ikke er set før i staten. Og han er ikke blind for, at det kan blive svært for nogle af de statsansatte at finde et nyt job.

»Det ville være forkert af mig at sige, at jobmarkedet er rigtig godt i øjeblikket, og det kræver noget at skifte branche især hvis man har en høj anciennitet i staten. Det er ikke let at finde et nyt job, men det er ikke umuligt,« siger Alan Binau, der har kontakter til flere andre ministerier, som overvejer at benytte sig af konsulentfirmaet.

Personalestyrelsen under Finansministeriet har indgået en aftale med Dansk Mentalhygiejne Center, så alle statens arbejdspladser kan tilbyde fyrede psykologhjælp efter behov. Og de enkelte ministerier kan søge om op til 8.000 kr. pr. fyret i en særlig omstillingspulje.

Formand for Statsansattes Kartel, Peter Waldorff, mener, at hjælpen til de fyrede hører med til en ordentlig personalepolitik. Men man kunne have undgået mange fyringer, hvis regeringen ikke havde haft sådan et hastværk, mener han.

»Det skulle gå hu-hej vilde dyr, fordi man skal opnå besparelserne allerede i år. Hvis man havde givet sig tid til at tænke sig om og overveje alternativer som frivillige fratrædelser og kompetenceudviklingsforløb, som kunne omstille folk, ville man kunne opnå det samme på en betydelig mere konstruktiv og værdig måde,« mener Peter Waldorff.