Konkurs standser ikke EU-krav om tilbagebetaling

En af Danmarks førende eksperter i statsstøtte fastslår, at selv en virksomheds død ikke stopper kravet om tilbagebetaling af støtte fra EU-Kommissionen. Arriva, som købte Combus for 100 kroner, kan heller ikke skjule sig bag nye selskaber.

Tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte er et krav, der ligger så fast i EU-Kommissionens regler, at det end ikke viger for et selskabs konkurs.

Det fastslår Asger Petersen, tidligere direktør i EU-Kommissionens direktorat for statsstøtte. Han samarbejder i dag med et amerikansk advokatfirma i Bruxelles.

Asger Petersen vil kun udtale sig generelt om EUs regler på området og ikke konkret om Combus-dommen, hvor Danske Busvognmænd fik dømt EU-Kommissionen og den danske stat for henholdsvis at tillade og yde ulovlig statsstøtte til busselskabet Combus. Selskabet blev i 2000 overtaget af Arriva.

»Hvis EF-domstolen for alvor er gået ind i sagens substans, så den ikke levner EU-Kommissionen mulighed for at komme til en ny beslutning i sagen, så er reglerne meget klare. EU-Kommissionens beslutning kan kun blive en gentagelse af dommen, og der vil efterfølgende ikke være andet for EU-Kommissionen at gøre end at kræve støtten tilbagebetalt med renter fra den dag, da statsstøtten blev ydet. Domstolen er den øverste myndighed i de sager,« siger Asger Petersen.

Kører linen helt ud
I EU-Kommissionen er der en særlig afdeling, der følger den slags sager og anlægger sag mod medlemsstaten, hvis det ikke sker. Der bliver simpelthen sørget for, at sagen bliver fulgt til dørs.

Asger Petersen forklarer, at der har været adskillige sager, hvor det er sket. Også selv om flere af dem har været vanskelige:

»Der har været sager med skibsværfter, og en de sager, jeg erindrer nu og her, var mod et tekstilfirma i Frankrig, hvor EF-domstolen omgjorde EU-Kommissionens beslutning. Proceduren ved Kommissionen blev åbnet igen. Den nåede til samme afgørelse som domstolen, og støtten blev tilbagebetalt med renter fra den dag, den blev givet.«

Og når kravet om tilbagebetaling kommer fra EU-Kommissionen, er det ikke nok at sige, at man handlede i god tro, hvis der er klaget over statsstøtten forud for handlen.

»Hvis der har været en anke på det tidspunkt, da virksomheden blev købt, kan køber ikke have en berettiget forventning om, at EU-Kommissionens afgørelse ikke kan gøres om ved EF-domstolen. Der er ikke nogen bødestraf for at give statsstøtte, men der er det princip, at retsstillingen skal genoprettes fra det tidspunkt, da støtten blev givet. Statsstøtten er i disse tilfælde at betragte som et ulovligt lån, der skal tilbage. Man har sågar set sager, hvor selskaber er gået konkurs på grund af tilbagebetaling af ulovlig støtte,« siger Asger Petersen.

»Ligeledes accepterer EU-Kommission heller ikke, at man forsøger at omgå et tilbagebetalingskrav ved at lave nogle selskabskonstruktioner, hvor man flytter aktiverne over i en anden del af koncernen. Normalt er princippet, at man ikke kan kræve tilbage, hvis et selskab er gået i likvidation, men der bliver vurderet, om der er tale om et omgåelsesforsøg på at slippe for betalingen. Altså hvis man eksempelvis kører aktiverne videre med nogenlunde den samme arbejdsstyrke i en anden del af koncernen. Der har der været et par sager om for nylig,« siger Asger Petersen