Konkurrenceevne over grænsen

Læs mere
Fold sammen
Producerende virksomheder i Syddanmark og Nordtyskland deler på mange måder skæbne. De møder stigende pres fra konkurrenter i lavtlønslande og må konstant forbedre deres produktion for at bevare og i bedste fald skabe nye arbejdspladser.

To nye grænseoverskridende projekter med deltagelse af fynske og sønderjyske virksomheder på den ene side og virksomheder fra KERN, Kiel, Eckernförde, Rendsburg og Neumünster, samt Slesvig på den anden skal ruste deltagerne til at klare sig bedre i konkurrencen med østlande og Fjernøsten.

Dansk Tysk Teknologi- og Produktionsnetværk er to parallelle, toårige projekter, der involverer samlet 60 mindre og mellemstore virksomheder i de to danske og de to tyske regioner. Danske tovholdere på projekterne til samlet en million euro er videncentret inden for aluminium, AluCluster i Løgumkloster, og Fyns Erhvervsråd.

- Vi har tidligere udvidet vores regionale vækstmiljø, AluVækst, fra at være et regionalt til at være et nationalt vækstmiljø, og med dette projekt bliver vi for første gang grænseoverskridende. Projektet skal skabe kompetenceudvikling og samarbejde mellem virksomhederne om centrale funktioner som indkøb og markedsføring, siger projektleder Leif Guldborg Høyerby, AluCluster.

Virksomheder udvælges

Projekterne er indledt ved månedsskiftet, og det markeres officielt ved et styregruppemøde den 16. december i Neumünster. Første opgave er at få fundet virksomheder til netværket på begge sider af grænsen. Udvælgelsen vil tage udgangspunkt i eksisterende kompetenceklynger på Fyn, i Sønderjylland og i de tyske områder, og virksomhederne vil befinde sig inden for metal, plast, fødevarer, transport og alternativ energi.

Dernæst skal der udarbejdes kompetenceanalyser for at finde ud af, hvilke behov for viden og uddannelser de enkelte virksomheder har. I det videre forløb vil en række forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der tilbyder uddannelser og kurser, blive inddraget.

KortlægningHvis der ikke findes relevante uddannelser, vil nye blive udviklet. I forvejen er kompetencerne i uddannelsesinstitutionerne på begge sider af grænsen som led i et andet Interreg-projekt, REGNet, ved at blive kortlagt. Hensigten er, at de ved at gå sammen i netværk kan udvikle uddannelser tilpasset virksomhedernes behov. I projektperioden vil der blive holdt fire seminarer, og ud over at etablere et tæt samarbejde med en række danske og tyske forsknings- og uddannelsesinstitutioner er et succeskriterium, at der etableres fire nye virksomheder som udløber af hvert af de to projekter.