Konflikt-risiko

Læs mere
Fold sammen
I disse dage forsøger forligsmand Asbjørn Jensen at få de sidste brikker i puslespillet om de nye overenskomster

på plads. På langt de fleste områder er parterne enige, men bl.a. HK, chaufførerne og andre mindre forbund

hænger stadig fast i forligsinstitutionen.Umiddelbart skulle man ikke tro, at en storkonflikt kunne bryde ud på

det grundlag.Ikke desto mindre er risikoen til stede. LO har varslet storkonflikt fra 10. marts. Og selvom forligsmanden sandsynligvis

udsætter den, så er selve det forhold, at konflikten er varslet, tegn på, at noget risikerer at gå helt galt.De

overenskomster, der er lavet, er relativt fornuftige set fra et samfundsmæssigt synspunkt. På normalløns-området,

hvor der ikke er lokale lønforhandlinger, er der givet lønstigninger i underkanten af tre pct. Niveauet afspejler meget

godt de aktuelle markedsvilkår. Med en inflation på ca. 1,5 pct. bliver der en pæn reallønsfremgang til de

lavestlønnede grupper.På minimallønsområdet, hvor de lokale lønforhandlinger til foråret

er helt afgørende, er der givet indrømmelser på bløde felter - typisk er perioden med fuld løn under

barsel øget med op til 10 uger.Det, der kan få storkonflikten til at bryde ud, er efter al sandsynlighed HK''s krav

om en såkaldt central barselsfond, hvor arbejdsgivere på tværs af brancher og overenskomster deles om de stigende

udgifter til barsel.Det vil i praksis betyde, at f. eks. eksportindustrien skal bidrage til detailhandelen, hvor der er uforholdsmæssigt

mange kvinder ansat. Det er nu op til forligsmanden at løse denne sag. Men den bør løses inden for de enkelte

overenskomstområder og ikke ved kryds-subsidiering. Eksportvirksomhederne kan ikke belastes yderligere lige nu.Det helt

afgørende er , at der ikke kommer storkonflikt i en situation, hvor 90 pct. af arbejdsmarkedet er nået til enighed. I

disse dage, hvor vi i Danmark debatterer, hvad vi skal leve af efterhånden, som store dele af den private sektor udflager job

til Asien, burde parterne været fokuseret på, hvordan vi løser dette problem.Det er ikke tiden at diskutere,

hvordan vi vælter flere omkostninger over på dansk produktion og danske serviceydelser. Steno