Koncerner kommer i skatteklemme

Lukningen af et skattehul risikerer at ramme selvstændige selskaber med samme hovedejer - for eksempel Novo Nordisk og Novozymes.

Virksomheder med fælles ejer vil blive tvunget til at hæfte for hinandens skat, hvis et lovforslag fra skatteministeren bliver vedtaget. Også selv om de har hver sin børsnotering.

Det kan for eksempel ramme Novo Nordisk og Novozymes, der er to forskellige selskaber med hver sin aktie - som begge kontrolleres af Novo Nordisk Fondens holdingselskab Novo A/S. Ifølge chefkonsulent Søren Schou fra Skatteministeriet er det en bivirkning af et nyt regelsæt, der skal lukke et hul i skattelovgivningen. Og regelsættet vil blive genovervejet, når det har været i høring.

»Hvis vi på nogen måde kan undgå det, vil vi selvfølgelig gerne kigge på det,« siger Søren Schou om hæftelsen.

Skatteministeren vil gerne have alle selskaber i koncerner sambeskattet. Det skal forhindre, at for eksempel en dansk koncern tager sine underskudsgivende selskaber i udlandet med i beregningen af sin danske skat, men ikke sine overskudsselskaber.

»Vi har ikke nogen speciel interesse i, at Novozymes og Novo Nordisk bliver sambeskattet. Men hvis vi nu sagde, at holdingselskaber kunne lave alle de grene, de ville, kunne de lave grene med overskud og grene med underskud. Og det går jo så imod vores tanke om globalpuljeprincip,« siger Søren Schou.

Reglerne vil skæmme regnskaberne, mener administrerende direktør Henrik Gürtler fra Novo A/S. Selskaberne vil nemlig blive tvunget til at afsætte reserver til at betale skat for andre selskaber.

»Selv om det økonomisk set er utænkeligt, at det skulle gå galt for vores selskaber, kan det ikke udelukkes, at forpligtelsen kan få effekt på kreditvurderingerne,« siger Henrik Gürtler til Børsen.