Kompetenceløft til 25 fynske virksomheder

Læs mere
Fold sammen
fynske små og mellemstore virksomheder vil i løbet af de kommende år få mulighed for at deltage i et kompetenceudviklende

projekt, der skal ruste virksomhederne til en fremtidig udvikling.


Projektet er delt i to faser, og første fase skal være

afviklet inden august, mens anden fase kører efterfølgende, hvis det vel at bemærke lykkes at få tildelt

mål 3-midler til denne etape.


I første omgang er der tildelt en halv million til analysefasen, og efterfølgende

håber man på yderligere tre millioner kroner til anden etape.


Det bemærkelsesværdige ved projektet er,

at det er gratis for virksomhederne at deltage - det eneste der skal investeres fra erhvervslivet side er en indsats i timeforbrug

for lederes og medarbejderes vedkommende.


Det er Fyns ErhvervsCenter-TIC, TietgenSkolen, Dalum Tekniske Skole og Institut for

Serviceudvikling, der står bag projektet, og foreløbig har man fundet 17 af de 25 deltagende virksomheder - og der er

således åbent for yderligere tilmeldinger fra interesserede.


- Vi har fortrinsvis fundet de 17 virksomheder blandt

de fynske virksomheder, der har deltaget i de lokale Plato-projekter, oplyser ingeniørerne og projektlederne Dorte Eg Auerbach

og Flemming Iversen, Fyns ErhvervsCenter-TIC.


- Der er tale om såvel produktions- som servicevirksomheder, og de spænder meget

vidt, idet antallet af ansatte ligger mellem fem og 50.


- Målgruppen er virksomheder, der imødeser en udvikling

inden for de kommende år, og som i den forbindelse gerne vil have et koncept, der giver dem mulighed for at foretage en effektiv

kompetenceudvikling af såvel lederne som medarbejderne. Det er et område, hvor mange står lidt famlende og usikre

overfor, men hvor dette projekt vil kunne give dem stor styrke, fastslår de to projektledere.


I første fase vil

der ske en analysering af virksomhedernes udviklingsbehov, og her skal de fire involverede sparringspartnere bag projektet foretage

analyserne på basis af de informationer, der kommer fra virksomhederne selv.


Den efterfølgende fase, som der endnu

ikke er bevilliget midler til, skal bygge på analyserne, og her vil man søge virksomhedernes fællestræk og dermed

skabe basis for et netværk, så man kan støtte hinanden og trække på de gensidige erfaringer, der ligger

i de enkelte virksomheder.


Derefter vil man en kompetenceudvikling i takt med de enkelte virksomheders behov.


- Mange virksomheder

er usikre over for den udvikling, der skal ske omkring kompetencerne i medarbejderstaben, når der skal ske ekspansion i virksomhederne,

slutter de to projektledere fra Fyns ErhvervsCenter-TIC. Vi har valgt at tackle problematikken på en måde, så det

bliver relativt omkostningsfrit for SMV''erne at deltage - de skal investere tid og ikke andet. Det er vores erfaring, at netop SMV''erne

holder sig lidt tilbage på grund af faktorer som usikkerhed og økonomi, og der faktorer skulle vi så gerne have

elimineret med dette projekt.