Kommunikation - nøglen til succes

At megen kommunikation også er ved at blive generisk, komplicerer tingene yderligere.Kommunikation i alle afskygninger

er en af grundpillerne i vores hverdag. Og vi er alle udøvere af den. Jo bedre vi er i stand til at kommunikere, jo større

er chancen for succes. Man kan være nok så dygtig, nok så ihærdig, men man kommer utvivlsomt længere

med gode kommunikationsevner.Kommunikation gennemsyrer enhver virksomhed; fra jobsamtalen til tv-reklamen. Mange små

og mellemstore virksomheder vil kunne opnå store fordele ved at arbejde mere intensivt med kommunikationens mange niveauer og

former. Dette arbejde forsømmes ofte, fordi kommunikation hører til i den bløde og uhåndgribelige del af

kompetencespektret. Og dette til trods for at den udgør så vigtig en del af fx et produkt eller ydelse.Kommunikation

skal prioriteres og betragtes som den uudnyttede ressource, der gør forskellen mellem succes eller fiasko. Tænk blot

på hvor mange virksomheder, der udbyder stort set ens produkter. Her bestemmer kommunikationsevnerne i høj grad, hvem

der stikker ud fra mængden og måske i sidste ende løber med ordrerne.

God kommunikation

Hvad er så

god kommunikation? Der findes vel ligeså mange svar på dette spørgsmål, som der findes individer. Vi bad

tidligere på året 28 vidt forskellige personer bidrage til at finde en definition. Blandt bidragsyderne var musikeren

Lars Lilholt, adm. dir. Lars Kirstein Andersen fra B&O Scandinavia, politikeren Naser Khader, præsten Flemming Pless og adm.

dir. Frank Mortensen fra Atea.De 28 bidrag blev analyseret på kryds og tværs. Vi fik et spændende indblik

i kommunikationens mange facetter og mixede den viden med egen erfaring og holdninger. En af hovedkonklusionerne på arbejdet

var ikke overraskende, at kommunikation er en uhyre kompliceret størrelse! Netop derfor kogte vi de 28 bidrag ned til en yderst

simpel model, som kan fungere som et godt udgangspunkt for virksomheder, som ønsker at arbejde målrettet med at udnytte

deres skjulte kommunikationsressourcer. Dette arbejde begynder ikke med store investeringer, men med bevidstliggørelse.Modellen

består af tre lag: kerne, ydre faktorer og iscenesættelse.Kommunikation tager altid udgangspunkt i de mennesker,

som udgør en virksomhed. Kernen er unik for den enkelte person og består af personlighed, følelser, værdier,

holdninger og motiver. En slags indre influenter, som vi ikke altid tænker over eller arbejder bevidst med i kommunikationssammenhænge.

Ønsker man at forstå sin egen kommunikations ståsted, oprindelse og måske endda årsagerne til succes

eller fiasko, bør man bevidst kortlægge denne indre kerne.Omkring den inderste kerne er der gennem udvikling,

læring og erfaring skabt et lag af ydrefaktorer, der bl.a. består af teori, empiri, modeller og virkemidler. Dette lag

er ikke længere unikt for den enkelte person. Dette lag er en slags værktøjskasse, man kan åbne i den enkelte kommunikationssituation.

I dette lag handler det om tillærte værktøjer, som kan anvendes på mange forskellige måder, bl.a. afhængigt

af påvirkningerne fra den inderste kerne.Det yderste lag består af kommunikationens iscenesættelse, som er

at sammenligne med en kommunikationsstrategi i andre sammenhænge. Det er den enkelte persons bevidst valgte strategi for, hvordan

han eksempelvis vil opfattes, ses og fremstå.Når kommunikation er så afhængig af det enkelte individ,

kan man selvfølgelig ikke opstille eviggyldige regler for den gode, effektive og succesfulde kommunikation - entydigt. Men

man kan, hvis man kender til de tre kommunikationslag samt deres indbyrdes afhængighed, søge at udvikle sine kommunikationsevner

bevidst ved at arbejde med de tre lags elementer.De 28 bidrag viste, at god kommunikation bl.a. kræver involvering, engagement

og energi. Uden disse kan man ikke indfange modtageren. Så vil man have succes, må man gøre en indsats, hvilket

kræver et grundigt forarbejde. Netop forarbejde og planlægning er også blandt nøglerne til succes. Men forarbejdet

må aldrig stå i vejen for fleksibilitet; altså evnen til at skifte retning og tilpasse sig evigt skiftende realiteter.Kirsten

Poulsen og John Hird har redigeret bogen "Kommunikationens mange ansigter - sådan får du dit budskab ud", Jyllands-Postens Erhvervsbogklub.Blandt

bidragsyderne: Johan Peter Paludan, Peter Rudbæk, Falko Nørr, Farshad Kholgi, Geo, Hans-Christian Mathiesen og Rune T.

Kidde.