Kommuner vinder kampen om de ledige

DA og LO raser over Strukturkommissionens udspil, der giver kommunerne ansvaret for at få de ledige i arbejde. KL er godt tilfreds.

Læs mere
Fold sammen
Arbejdsgivere og lønmodtagere går til fælles angreb på Strukturkommissionens udspil, som giver kommunerne ansvaret for fremtidens beskæftigelsesindsats.

Dansk Arbejdsgiverforening ( DA ) og LO er tilfredse med, at kommissionen vil samle ansvaret for de ledige i ét system. Men de mener, at staten skal have ansvaret for at få de ledige i arbejde.

»Alle strukturkommissionens modeller opererer med, at beskæftigelsesindsatsen skal ligge i kommunerne. Det vender vi os under alle omstændigheder kraftigt imod, « siger Henrik Bach Mortensen, direktør i DA.

Han bakkes op af LOs formand.

»Vi skal tilpasse den danske arbejdskraft efter de vilkår, der er i landene omkring os. Det er fejlagtigt at tro, at det kan ske fra et lokalt udgangspunkt. Danmarks konkurrencebetingelse bestemmes ikke af lokale forhold,« siger Hans Jensen.

En af Kommissionens begrundelser for at give kommunerne ansvaret for de ledige, er, at de også har ansvaret på familieområdet og det sociale område.

Men den begrundelse vækker harme i DA.

»Som arbejdsgivere må vi kræve, at beskæftigelsesindsatsen først og fremmest sikrer virksomhederne den nødvendige arbejdskraft og flest muligt ledige i arbejde. Det er uacceptabelt, at gøre beskæftigelsesindsatsen til gidsel for løsningen af sociale problemer, fordi man har en klippefast tro på, at de skal løses i kommunerne,« siger Henrik Bach Mortensen.

Private aktører
Ikke overraskende, er formanden for Kommunernes Landsforening ( KL ) langt mere positiv.

»Jeg synes bestemt, at det er et godt udspild,« siger Ejgil W. Rasmussen (V), formand for KL.

Han mener, at det er lettest at opruste kommunerne til at tage sig af hele indsatsen over for de ledige, da de i forvejen står for at få kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ikke-forsikrede ledige i arbejde.

»Kommunerne tager sig af ca. 250.000 personer om året, mens Arbejdsformidlingen (AF) tager sig af ca. 150.000. Deres opgave er betydeligt mindre, både i antal og fordi forsikrede ledige er lettere at få i job,« siger Ejgil W. Rasmussen.

Strukturkommissionen er bevidst om, at selv væsentligt større kommuner hverken vil dække et naturligt arbejdskraftområde eller sikre specialisering i beskæftigelsesindsatsen.

Derfor forudsætter de, at en stor del af jobformidlingen udbydes til private aktører.

»Det er fint, at vi ikke skal lave alt arbejdet - men kan udlicitere til de aktører, der løser den konkrete opgave bedst,« mener KLs formand.

Kæmpe problem
Arbejdsmarkedsforsker, Flemming Larsen, fra Aalborg Universitet har fulgt kommunernes beskæftigelsesindsats tæt.

Han mener, at Strukturkommissionen med deres valg af kommunerne har prioriteret en ledighedsindsats med udgangspunkt i den enkelte. I modsætning til en statslig model, der først og fremmest tager hensyn til virksomhederne og arbejdsmarkedets behov.

»Men der er langt igen, før vi ser en endelig løsning. Ved at lægge indsatsen i kommunerne opstår der et kæmpe problem i forhold til, hvordan man får arbejdsmarkedets parter involveret i indsatsen for at få flest muligt i arbejde. Det er altafgørende for indsatsen ude på virksomhederne,« siger Flemming Larsen.