Kommuner og amter løber fra aftalerne

Tag-selv-bord: De rige landes samarbejdsorganisation, OECD, langer ud efter væksten i de offentlige udgifter. Problemet er klart; kommuner og amter løber fra aftalerne med staten, og udvider budgetterne år for år. Det bør der strammes op på, siger OECD.

Læs mere
Fold sammen
Baggrund

Forestil Dem, at De udleverer dankortet til ungerne med følgende besked: I må købe flødeboller og skumbananer for fyrre kroner til i aften. Hvis I bruger flere penge, har I overtrådt vores aftale, og så bliver jeg nødt til at købe en billigere rødvin til mig selv. Og her er så pin-koden.

Hvad mon der sker?

Formentlig det samme som med de offentlige udgifter.

I årevis har amter, kommuner og stat kæmpet hårdt om, hvem der havde mest behov for at udvide forbruget. Hvert år er man i juni i fællesskab blevet enige om en samlet ramme under de såkaldte kommuneforhandlinger, der sikrede kun moderat vækst i de offentlige udgifter.

Og næsten hvert år har det vist sig, når budgetterne blev vedtaget i oktober, at kommunerne og amterne er løbet fra aftalen med syvmileskridt.

Konsekvensen er til at mærke. Hvis de offentlige myndigheder havde holdt sig på stiens smalle spor de sidste otte til ti år, ville der i dag være penge til at afskaffe topskatten og mellemskatten med ét hug!

Hård medfart

OECD, de rige landes økonomiske samarbejdsorganisation, har i en ny rapport undersøgt det helt særlige danske system. Og systemet får en hård medfart:

»Det er kombinationen af en uklar ledelsesstruktur, alt for mange beslutningstagere og vidtgående muligheder for skatteudskrivning hos lokale myndigheder, som har ført til den meget slappe kontrol med de offentlige udgifter,« skriver OECD, der anbefaler et opgør med det kommunale selvstyre.

Ikke fordi OECD er modstandere af en decentral beslutningskompetence.

Den indeholder mange fordele, anerkender organisationen. Men fordi kommunerne og amterne med al tydelighed har vist, at de ikke agter at leve op til de frivillige aftaler.

Og regeringen har sådan set selv blåstemplet budget-slingeren, fordi den ikke har taget et reelt opgør med kommunerne og amterne. Kommunerne og amterne har løbende forklaret sig med, at regeringen jo selv har efterlyst forbedrede velfærdsydelser.

Ventelisteløfter og pasningsgarantier koster, og budgetoverskridelser er en følge heraf.

Men OECD anbefaler strammere kontrol: Lad regeringen og folketinget fastsætte en ramme for de offentlige udgifter over hele linien, læg et loft for, hvor meget indkomstskat, de lokale myndigheder må opkræve og lad så en uafhængig myndighed kontrollere budgetterne.

Kort sagt:

Stik dem to tyvere til slik og hold dankortet og pinkoden tæt til kroppen!