Kommuner finansierer velfærd med skjulte skatter

En ministeriel undersøgelse tyder på, at kommunerne har hentet penge til nye serviceydelser i forsyningsvirksomheden. Er det tilfældet, er det en skjult skat, der er opkrævet i strid med reglerne.

Kommuner finansierer velfærd med skjulte skatter - 1
Ved at underbudgettere indtægter på forsyningsvirksomhed, som bl.a. kloakering, har kommunerne finansieret flere års overforbrug. Foto: Liselotte Sabroe Fold sammen
Læs mere
Ved systematisk at underbudgettere indtægter på forsyningsvirksomhed og overbudgettere anlægsudgifterne, har kommunerne finansieret flere års overforbrug.

Forsyningsvirksomheder, som el- og gasselskaber, kloakering eller renovationsselskaber, skal »hvile i sig selv«, hvilket betyder, at de ikke må give overskud. Men Finansministeriet har i sin granskning af kommunernes regnskaber opdaget, at de år for år får flere penge hjem fra forsyningsvirksomhederne end forventet og dermed muligvis skaffer sig et regelstridigt overskud.

Det viser sig samtidig, at de kommunale forsyningsvirksomheder har opblæste anlægsudgifter i budgetterne, der, når de ikke realiseres, også giver kommunerne et overskud.

I 2002 gav denne praksis kommunerne 785 millioner kroner at bruge af. Overskud kan, hvis de er utilsigtede, anvendes efter kommunernes forgodtbefindende. Finansministeriet tror dog ikke på, at de er utilsigtede, og siger dermed inddirekte, at pengene tilsyneladende er gået til at dække budgetslinger i kommunerne, i strid med reglerne.

»For forsyningsvirksomhederne har der været en tendens til systematisk at underbudgettere nettodriftsindtægterne og overbudgettere nettoanlægsudgifterne. Det økonomiske råderum, der herved fremkommer, kan have medvirket til at finansiere budgetoverskridelser på serviceområdet,« skriver Finansministeriet i en ny budgetredegørelse.

Hvis underbudgetteringen af indtægterne og overbudgetteringen af anlægsudgifterne er bevidst, som Finansministeriet antyder, er der tale om skjult skatteopkrævning, mener Steen Bocian, chefanalytiker i Danske Bank.

»Har kommunerne taget overpriser i forsyningsvirksomhederne, er det en skjult skat. Hvis man vil have mere service, må kommunerne indbygge det i budgetaftalerne med regeringen, i stedet for at skjule det for både regering og ens egne borgere. Det undergraver tilliden til kommunerne,« siger Steen Bocian, chefanalytiker i Danske Bank

Ingen »ond vilje«
Økonomerne har længe undret sig over, hvordan kommunerne kunne finansiere budgetoverskridelser, da det ikke er tilladt for kommuner at optage lån til at finansiere friften.

Selv om Finansministeriet nu peger på et svar, mener finansminister Thor Pedersen (V) ikke, at der er tale om »ond vilje« i kommunerne, men han erkender, at Finansministeriet er nødt til at se nærmere på kommunernes forsyningsvirksomhed, og andre alternative finansieringskilder end skatteudskrivningen.

»Når vi har den styring, vi har af de kommunale udgifter, er vi nødt til at se på andre mulige finansieringskilder. Og kan kommunerne konvertere overskud til driftsfinansiering, så er det interessant, og så kommer vi til at drøfte det i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi,« siger Thor Pedersen.

Balance på sigt
Jan Olsen, cheføkonom i Kommunernes Landsforening (KL), har tidligere diskuteret problemet om alternative finansieringskilder. Han oplyser, at KL nu vil se nærmere på Finansministeriets opgørelser.

»Men vi mener som udgangspunkt ikke, at kommunerne bevidst bruger forsyningsvirksomheden som en finansieringskilde til permanente serviceudvidelser. På sigt er der balance,« siger Jan Olsen.