Kommunalt smøl

Leder. Dårligere service til virksomhederne efter reform.

Målet med kommunalreformen var bedre og mere effektiv service til borgere og virksomheder.

Midlet var sammenlægninger og nye organisationer.

I dag - godt syv måneder efter reformens ikrafttræden - må det konstateres, at virksomhederne foreløbigt oplever en langt ringere service end førhen.

Det gælder først og fremmest servicen fra det, der tidligere hed Arbejdsformidlingen, men i dag hedder kommunale jobcentre.

Fusionen af Arbejdsformidlingen og de kommunale bistandskontorer til jobcentre har vist sig at være ineffektiv.

Som ErhvervsBladet kunne berette i går, viser nye tal, at kun 80 procent af de ledige kommer i aktivering, mod 90 procent før reformen.

Aktiveringen har til formål at presse ledige ud i job, så de ikke gemmer sig i ledighedskøen. Når aktiveringen svækkes, svækkes samtidig tilgangen til arbejdsmarkedet i en situation, hvor virksomhederne skriger på arbejdskraft.

Yderligere må virksomhederne tåle, at refusion af for eksempel sygedagpenge tager meget længere tid, end det gjorde før reformen. Ekspeditionstiden for miljø-godkendelser er også forlænget.

For os, der arbejder i det private erhvervsliv, er det helt uforståeligt, at kommunerne er så længe om at gennemføre en fusion.

Hvis vi ikke snart ser positive effekter i relation til erhvervslivet, bør det komme på tale at rulle dele af reformen tilbage - for eksempel den problematiske sammenlægning af Arbejdsformidlingen og de kommmunale bistandskontorer.

Steno