Kommunalt prispres på Århus-advokater

Århus Kommune har - noget utraditionelt - gennemført udbud af advokatbistand. Det har resulteret i, at kommunen har indgået kontrakt med seks advokatfirmaer for at sikre den rigtige og bedste bistand til den billigste pris.

De seks advokatfirmaer skal de næste tre år levere advokatbistand efter rammeaftaler med aftalte timepriser. Kontrakterne er indgået efter forudgående EU-udbud, og det er første gang herhjemme, at en kommune på den måde direkte medvirker til konkurrence på advokatfirmaernes timepriser, oplyser kommunen. I alt 11 advokatfirmaer deltog i udbuddet på baggrund af en prækvalifikation.

Advokatfirmaernes timepriser afhænger af, om ydelsen leveres af partnere i advokatfirmaet eller af ansatte advokater og fuldmægtige. Advokatfirmaerne er forpligtede til at opstille et realistisk budget over de forventede udgifter ved den konkrete opgave, og når budgettet er accepteret af kommunen, må det ikke uden videre overskrides med mere end fem procent.

Kommunen er ikke forpligtet til at aftage ydelser fra de pågældende advokatfirmaer, ligesom kommunens afdelingerne i en konkret situation kan vælge en advokat, der ikke er omfattet af rammeaftalerne.

Rammeaftalerne med advokatfirmaerne sikrer kommunens afdelinger gennemskuelighed og klare vilkår ved køb af advokatydelser. Kommunens brug af advokatydelser udgør omkring fire mio. kr. årligt, men beløbet varierer meget fra år til år. Det har hidtil kun i begrænset omfang været udsat for konkurrence.

Kontrakterne er indgået med advokatfirmaer inden for en lang række juridiske discipliner, primært: Ansættelsesret, byggeret, entrepriseret, erhvervslejeret, forsyning, miljøret, planlovgivning, proces, socialret, udbud mv.

Udbuddet af advokatbistand er sket efter forslag fra SF''s byrådsgruppe og efter vedtagelse i Århus Byråd i februar i år. Her blev det også vedtaget at forberede udbud af andre tjenesteydelser, så som bygherrerådgivning, arkitekt- og ingeniørrådgivning, konsulentbistand, uddannelsesforløb etc.

Århus kommune har skrevet kontrakt med følgende advokatfirmaer: Abel & Skovgård Larsen, Bech Bruun Dragsted, advokatfirma Kromann Reumert, Advokatfirma DELACOUR, Advokatfirma Hørlyck & Steffensen og Interlex Advokatfirma.