Kommunale fusioner stiller barske krav

Hvis Strukturkommissionens forslag om større kommuner skal realiseres, må fusionerne styres ovenfra og ned. Få ledelserne på plads først, siger de kommunale chefer.

Vis handlekraft. Få ledelsen på plads med det samme og vig ikke tilbage for de barske beslutninger. Ellers risikerer borgerne ringere service og spildte skattekroner.

Sådan lyder i koncentreret form et oplæg fra de kommunale topchefer til de politikere, som med stor sandsynlighed skal i gang med en stribe kommunale fusioner i løbet af året.

I overmorgen offentliggør Strukturkommissionen sin redegørelse om fremtidens kommunale Danmark. Redegørelsen vil sandsynligvis anbefale en række sammenlægninger af mindre kommuner til større enheder. Dels for at udnytte ressourcerne bedre; dels for at kunne klare fremtidens opgaver.

Skal det, må politikerne først sikre, at ledelserne i de nye kommuner er på plads, mener Kommunaldirektørforeningen i Danmark.

»Erfaringerne fra det private erhvervsliv viser, at de mest vellykkede fusioner er dem, der styres af en handlekraftig ledelse,« siger formand Allan Vendelbo, der selv er kommunaldirektør i Ballerup.

»Man kan lige så godt se i øjnene, at en fusion ikke er en konsensusproces. Det er i høj grad en konfliktproces. Den skal tackles rigtigt fra starten af en topledelse, der har gjort sig målene klar og er i stand til at kommunikere dem ud i organisationen.«

Blodig proces
Holdningen bekræftes af Niels Holger Poulsen, der som partner i PA Consulting Group har arbejdet med fusioner.

»En fusion kræver en handlekraftig ledelse og hurtige beslutninger. Hvis der er noget, kommunerne ofte ikke er gode til, er det at skabe udvikling og forandring sideløbende med den daglige drift. Det er et typisk stykke ledelsesarbejde. Derfor er det vigtigt, at nogle påtager sig ansvaret for fusionsprocessen og også får friheden af den politiske ledelse til at styre den igennem,« siger Niels Holger Poulsen. Sammenlægningerne betyder, at der skal tages barske beslutninger.

Nogle kommuner risikerer at måtte erkende, at de ikke har den kvalificerede ledelse til at påtage sig arbejdet, forudser Allan Vendelbo.

»Det kan blive en benhård, blodig proces, hvor man kan blive nødt til at skille sig af med nogle ledere, rekruttere udefra eller benytte sig af midlertidig ledelse, fordi sammenlægningerne afføder en række følgebeslutninger, som skal overvejes hurtigt,« siger Allan Vendelbo.

Tænk overordnet
Følgebeslutningerne er blandt andre:

At få den ny administration og organisation på plads.

At sikre hurtige personalemæssige udmeldinger, så medarbejderne har overblik over stillingsbesættelser og vilkår.

At få IT-systemerne analyseret og koordineret. Erfaringerne fra de frivillige kommunesammenlægninger på Bornholm viser, at det kan være en betydelig omkostning.

At afklare hvordan man får meldt de politiske mål ud til befolkningen.

»Ideen med kommunesammenlægningerne skulle gerne være at skabe bedre service for borgerne og bedre beslutningsrum for de politiske og administrative ledelser. Den kommunale struktur afspejler i dag tænkningen fra 1970 og den faglige opbygning i ministerierne. Der er brug for i langt højere grad at tænke både overordnet og tværgående,« siger Allan Vendelbo.Læs også

BusinessKarriere side 04-05