Kommunalchefernes chef

Som formand for Kommunaldirektørforeningen kan Allan Vendelbo se et travlt år i møde. Struktur er hans våben mod stress.

Kommunalchefernes chef - 1
I 2004 skal Allan Vendelbo holde styr på to poster, der påvirkes af Strukturkommissionen: Hans job som kommunaldirektør i Ballerup og posten som formand for kommunaldirektørerne. <p><br> Fold sammen
Læs mere
Stress er ikke noget, der ligger til Allan Vendelbo. Den har han lært at håndtere, skønt dagligdagen byder på arbejde nok. Dels som kommunaldirektør i en af hovedstadsområdets store kommuner, Ballerup; dels som formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark.

I begge egenskaber får han nok at se til i det nye år. 9. januar offentliggør Strukturkommissionen sin betænkning om, hvordan det kommunale Danmark bør indrettes. Og hvis det ikke er tilstrækkeligt, er der også rigeligt at se til på husmandsstedet ved Stenløse, hvor familien er flyttet i nybygget hus. Arbejdet med at styre byggeriet og kontakten med håndværkerne er med Allan Vendelbos egne ord det nærmeste, han har været stress i nyere tid.

Hvornår slår du øjnene op om morgenen?

»Ved 6.30-tiden. Først læser jeg Berlingske Tidende og Politiken, dernæst fodrer jeg de 10 får på vores husmandssted. Det er en god måde at begynde dagen på. Rækkefølgen i morgenritualet er: Først aviserne, så fårene og til sidst mig selv.«

Hvordan begynder din arbejdsdag?

»Jeg er på Rådhuset omkring kl. 8.30, hvor jeg starter med at kigge den elektroniske og den fysiske post igennem. Kl. 9 er der møder af forskellig art. Ikke efter et fast mønster, men afhængigt af hvad der er på dagsordenen.«

Dynamisk kalender
Hvordan håndterer du dine e-mails?

»Det gør jeg i samarbejde med min sekretær. Jeg modtager 50-60 mails om dagen, og det er min ambition at få dem besvaret eller videreekspederet samme dag. Der er jo den forventning omkring mails, at man regner med et hurtigt svar. Min sekretær skriver foreløbige svar på de mest hastende mails. Senere klarer jeg selv de mere uddybende svar og resten af mailbunken.«

Hvordan strukturerer du din arbejdsdag?

»I forhold til Kommunaldirektørforeningen har vi en fast mødestruktur, hvor hovedbestyrelsen holder et månedligt møde. Andre planlagte møder lægges ind for et år ad gangen, og ad hoc-møder tilpasses kalenderen. Det er faktisk et stort arbejde at styre en dynamisk kalender. På Rådhuset forsøger borgmesteren og jeg at holde et dagligt møde; men det er ikke altid, det lykkes. Så er der et ugentligt møde med direktionen og et månedligt med afdelingerne. Resten passes ind, som de nu kan,« siger Allan Vendelbo.

Hvor lang er din typiske arbejdsdag?

»Fra 8.30 til jeg forlader Rådhuset ca. kl. 17. Dertil kommer et-to aftenmøder om ugen. Desuden er jeg koblet op hjemmefra, så jeg kan se mails hjemmefra. Det er vidunderligt stressende og afstressende på samme tid at kunne klare nogle opgaver i løbet af aftenen.«

Robust af natur
Hvordan håndterer du stress?

»Jeg har egentlig aldrig oplevet stress som et problem. Opstår der noget akut, har jeg en god evne til at bortprioritere nogle opgaver og/eller forlænge arbejdsdagen tilsvarende. Men ved at planlægge og strukturere min arbejdstid prøver jeg at undgå, at stress opstår; og så er jeg rimeligt robust af natur.«

Holder du frokostpause?

»Nej, det er jeg ikke god til. Mit biologiske ur er sådan indrettet, at jeg sagtens kan klare en arbejdsdag uden frokost, bare med lidt frugt. Jeg ved godt, at frokostpausen er en god måde til at orientere sig om, hvad der foregår i huset. Men det er et af de punkter, jeg ofte må prioritere bort. Men jeg har nu indtryk af, at der ikke rigtigt sker ret meget i organisationen, uden at jeg er orienteret om det.«

Hvornår er du sammen med familien?

»I weekender og ferie og så vidt muligt om aftenen. To gange om ugen spiller jeg badminton - mixed double - med min kone. Og så er familiefællesskabet omkring husmandsstedet og dyrene en god måde at være sammen på.«

Har du fritidsinteresser?

»Badminton, som nævnt, og veteranfodbold. Vi går en del i teatret, og så tager husmandsstedet en del tid. Vi har haft det i tre år, men flyttede først hertil i september. Så vi er stadig ved at etablere os.«

Holder du ferie?

»Ja, det er jeg god til. Men jeg holder mig som regel à jour med arbejdet via PC og mobiltelefon.«

Hvornår slutter din dag?

»Når jeg kommer hjem, starter jeg med at fodre dyrene. Ofte er der noget faglig læsning i løbet af aftenen. Jeg forsøger også at holde gang i en skønlitterær bog, men det er mest i ferierne. Ved 22-23 tiden kigger jeg de sidste mails, så jeg er forberedt til næste morgen.«