Kommission i TDC- sag lader vente på sig

Der går formentlig et par måneder endnu, inden en undersøgelseskommission kan gå i gang med at belyse, hvad Skatteministeriet kendte til TDCs milliardfradrag.

Kommissoriet for en undersøgelse af Skatteministeriets kendskab til TDCs omdiskuterede milliardfradrag ligger klart. Men personerne mangler.

»Vi skal have indstilling fra de to landsretspræsidenter om, hvilken landsdommer, der skal lede sagen. Desuden skal de statsautoriserede revisorer og Advokatrådet hver udpege en person,« siger fuldmægtig Jens-Christian Bülow, Justitsministeriet.

»Derefter skal de indstillede undersøges for eventuelle habilitetsproblemer, ligesom der skal findes en udspørger og oprettes et lille sekretariat. Det kører helt efter bogen,« tilføjer Jens-Christian Bülow.

Et realistisk bud er derfor, at undersøgelseskommissionen først kan gå i gang med sit arbejde for alvor i slutningen af marts-begyndelsen af april.

Ingen tidsfrist
Hvor lang tid, der herefter skal gå inden den endelige rapport fra kommissionen foreligger, vil kun tiden vise. I det kommissorium, Justitsministeriet har udarbejdet, er der ikke sat nogen tidsfrist.

TDC sikrede sig et milliardfradrag ved en juridisk omdannelse af et tysk datterselskab. Dermed blev den oparbejdede goodwill, som ikke er fradragsberettiget, ændret til købt goodwill, som er fradragsberettiget.

Den forrige regering fremsatte den 24. oktober et lovforslag, der ville have stoppet denne på dette tidspunkt helt legale manøvre. Men i forbindelse med folketingsvalget i november 2001 bortfaldt forslaget.

Advarsel om skattehullet
VK-regeringen genfremsatte lovforslaget i 2002, men uden den del, der ville have stoppet TDCs fradrag. Først i oktober i år blev der fremsat et ændringsforslag, vil vil lukke skattehullet.

I forbindelse med den offentlige debat, der har været om det seneste forslag, er det kommet frem, at Told- og Skat i Århus allerede i 2000 advarede om, der var et hul i skattelovgivningen.

Hele forløbet skal nu kortlægges og et eventuelt ansvar skal placeres. Desuden skal kommissionen komme med forslag til ændringer i lovgivning og administrativ praksis, for at hindre gentagelse af tilfældet.