Kombinations-kontor i stedet for storrum

Skal medarbejderne sidde i enkelt-kontorer eller i storrum (kontorlandskaber)? Det er de basale yderpunkter i indretningen af kontoret,

og i dag er storrum så afgjort den løsning, de fleste virksomheder foretrækker.


Begrundelserne er bl.a. bedre

overskuelighed og kommunikation og dermed større effektivitet. Samtidig fordømmes placering af medarbejdere i enkelt-kontorer

med, at det isolerer den enkelte, hæmmer den gensidige hjælpsomhed og det spontane samarbejde og øger risikoen

for klikedannelse.


Men storrums-kontoret har også sine ulemper. Medarbejdere nævner generende støj og distraherende

trafik samt manglende mulighed for at kunne tale - i telefon eller personligt - uden at de omkringsiddende er tvunget med på

en lytter. Hvad skal virksomheden så gøre?


Den kan etablere et kombinations-kontor.


Forslaget fremsættes

af Henning Mortensen. Han er salgschef hos Triplan A/S i Ishøj, som leverer vægge til at opdele store kontorlokaler med

- hele rummet eller i mange tilfælde blot dele af det, og resultatet er, hvad han kalder kombinations-kontoret.


- I 90''ernes

kontorhus-byggerier var stort set det hele baseret på storrum. Men siden er en del virksomheder nået frem til den opfattelse,

at det ikke rigtig duer, især ikke med de rigtig store kontorlandskaber, siger han.


Og således gentager historien

sig, påpeger Henning Mortensen, der har fulgt udviklingen på området i en årrække.


- I 70''erne

var storrum også en trend. Dengang hed det kontorlandskab og blev etableveret for at "komme hinanden ved". Men det

blev man træt af og begyndte at bygge vægge op igen, nøjagtig lige som i dag.

Kun 10-15

Han ønsker sig

dog langfra tilbage til æraen med enkelt-kontorer på begge sider af lange gange, men efter hans opfattelse skal der ikke

være flere end 10-15 arbejdspladser i ét lokale.


- Storrum er udmærkede til folk, der skal arbejde tæt

sammen, f.eks. en projektgruppe, mener han. Men nogle medarbejdere har brug for at sidde for sig selv, det kan f.eks. være ledere,

sagsbehandlere og medarbejdere i personaleafdelingen, der skal tale fortroligt med andre.


Han fortsætter:


- Men derfor

behøver de ikke at sidde helt isoleret fra andre. De kan placeres i kontorer med glasvægge, så alle stadig har

visuel kontakt med hinanden. Vi oplever stigende efterspørgsel af vores glasvægge i forhold til vores lukkede vægge.

Det skyldes mange firmaers ønske om, at medarbejderne skal være så synlige som muligt, også når de

holder møder, og derfor er møderummene ligeledes forsynet med glasvægge. Desuden har en betydelig del nyere kontorbyggerier

glasfacader, hvor man gerne vil have dagslyset så langt ind i bygningen som muligt. Og med skillevægge af glas er der

den ekstra fordel, at det opdelte lokale brandtekisk betragtes som ét stort rum.

Er flytbareTriplans kontorvægge

kan leveres som lyd- og brandvægge. Lydvægge kan reducere passagen af lyd med op til 45 decibel, og brandvægge kan

modstå ild i op til 60 minutter.


Alle typer vægge er flytbare. De kan nemt demonteres, og det eneste, der ikke kan

genbruges, er de skruer, som væggene er fæstnet til gulv og loft med.


- Det er en fordel for de mange firmaer, der

er i stadig udvikling. Her rykkes der meget rundt, men med vores produkter er det en smal sag at fjerne nogle vægge for at skaffe

plads til en ny projektgruppe og at genbruge dem til at lave et kontor til en ny chef, siger han.

Nyt showroomTriplan blev etableret

i 1977. Det er det danske salgsselskab for Triva i Ishøj, der valser stålprofiler og producerer væggene. 85 pct.

af Trivas produktion eksporteres, resten sælger Triplan på hjemmemarkedet.


Kunderne er entreprenører samt

tømrerfirmaer, hvoraf nogle har gjort sig til specialister i montering af væggene fra Ishøj.


Triplan har

netop opbygget et showroom md sine produkter. Det stod klar lige inden jul, og det er bl.a. rammen om arrangementer, der handler om kontorindretning

og krav til brandsikkerhed. Gæsterne er medarbejdere i arkitekt- og håndværkerfirmaer.