Køreplan for OK 2005

3. december 2004: Første gennembrud i forhandlingerne. KTO og de amtskommunale arbejdsgivere indgår en delaftale for det første overenskomstår.

7. januar 2005: Næste forhandlingsmøde mellem KTO og arbejdsgiverne.

25 januar: Finanssektoren afslutter forhandlinger. Hvis forhandlingerne går i hårdknude, ryger de i Forligsinstitutionen.

18 februar: KTO-forhandlinger afsluttes.

28 februar: Organisationsforhandlinger på KTOs område slut.

1. april: Den nye overenskomst for KTO skal træde i kraft.

1. april: Tidligste dato for eventuel konflikt på finanssektorens område og på KTOs område.