Køber og sælger på samme tid

TDCs mand i bestyrelsen for Dan Net sprang efter salget af datterselskabet fra borde - for at blive direktør for køberen. Sagen sætter erhvervslivets etiske spilleregler på prøve.

Læs mere
Fold sammen
Morten W. Langer er journalist og cand.polit. Han skriver også for

Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin og er redaktør af AktieUgebrevet.dkKASKETTER: Kan man som ansat bestyrelsesformand i et datterselskab forhandle salg af selskabet den ene dag og dagen efter tage imod et tilbud om at blive direktør hos køberen?

Det var i hvert fald stort set det, der skete forleden, da den afgående direktør for TDCs fastnetforretning Lars Torpe Christoffersen meddelte, at han skal være ny direktør for MACH Dan Net.

Forhistorien er, at Lars Torpe Christoffersen i fire år har været bestyrelsesformand for det TDC-ejede Dan Net, som gennem længere tid har været til salg. Som formand for selskabet har han haft ansvaret for et eventuelt salg, og han har ført drøftelserne med forskellige potentielle købere. Tidligere er salgsforhandlinger faldet til jorden på grund af for lave priser i tilbudene.

Men for en måneds tid siden faldt salget på plads. Konkurrenten MACH købte Dan Net, og de to selskaber bliver nu lagt sammen. Bag forhandlingerne stod for TDCs vedkommende Lars Torpe Christoffersen.

Han har haft ledende poster i TDC i 14 år og var direktør for den vigtige fastnetforretning, som omfatter hele den »gamle« telefoniforretning. Han er samtidig blevet nævnt som kronprins til at overtage rorpinden efter Henning Dyremose, når koncernchefen går pension. Derfor kom det som et chok, at Lars Torpe Christoffersen sagde op kort tid efter handlen.DØMMEKRAFT: Mit indledende spørgsmål findes der ikke et entydigt og let svar på:

Formelt og juridisk er der intet galt i at sidde på den ene side af forhandlingsbordet den ene dag og flytte over på den anden side næste dag. Etisk og moralsk kan sagen stille sig helt anderledes.

Når sagen har givet anledning til intern ballade i TDC, skyldes det selvfølgelig, at det allerede under forhandlingerne kan have ligget i luften, at en sådan ansættelsesaftale var under opsejling. Og endnu værre: At det nye samarbejdsforhold har påvirket sælgers repræsentant i de afsluttende forhandlinger om salgspris og andre aftalevilkår.

Jeg har ikke den mindste grund til at tro, at det er sket i dette tilfælde. Det er slet ikke det, det handler om.

Det handler om mistanken om, at TDCs fuldmægtig i forhandlingerne måske har varetaget andre hensyn end TDCs kommercielle interesser.

Har TDC fået den rigtige salgspris? Hvilke aflønningsforhold har Lars Torpe Christoffersen efterfølgende fået tilbudt? Og har han fået tilbudt aktier i det nye selskab, som kunne påvirke hans dømmekraft?SIGNALVÆRDI: Mit bud er, at den ovennævnte sag er problematisk, og det næsten ikke kan undgå at give anledning til mistænkeliggørelse fra TDCs side. Der er næppe tvivl om, at TDC i det aktuelle tilfælde ville kunne henvise til en konkurrenceklausul, som kunne binde Lars Torpe Christoffersen på hænder og fødder i et års tid eller mere. Men man kan også sige, at »skaden« er sket, og at TDC næppe ville kunne få noget ud af denne fremgangsmåde - ud over medieomtale, som næppe kan bruges til noget som helst.

På den anden side ville det også have en vis signalværdi over for andre erhvervsledere, hvis TDC bekendtgjorde, at selskabet ikke fandt denne fremgangsmåde etisk og moralsk korrekt. Ved ikke at reagere kan der måske ligefrem blive etableret en almen forståelse af, at det er OK at agere sådan.

I sidste ende er det jo erhvervslivet selv, der bestemmer den slags moralske og etiske spilleregler.