Københavns overborgmester vil hælde biobrændstof på byggemaskiner

Står det til overborgmester Fransk Jensen (S) skal Københavns Kommunes maskinpark fra næste år køre på biobrændstof, mens de entreprenører, der laver bygge- og anlægsarbejde for kommunen, skal tvinges til at bruge CO2-fri maskiner. Professor advarer andre kommuner om at følge trop og opfordrer til is i maven.

Overborgmester i København Frank Jensen (S), her fotograferet på Islands Brygge, vil gøre København klimaneutral i 2025. Derfor vil han nu hælde biobrændstof i kommunens bygge- og arbejdsmaskiner og stille krav om klimavenlige maskiner til kommunens leverandører. Maskinerne står for omkring fem pct. af CO2-udledningen i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Fejemaskiner, gummigeder, rendegravere og asfaltmaskiner.

Københavns Kommune bygger og vedligeholder hvert år skoler, daginstitutioner, veje og cykelstier for omkring tre milliarder kroner, og det kræver tusindvis af entreprenørmaskiner og arbejdskøretøjer, som hver dag starter diesel- eller benzinmotoren og leder CO2  ud over Hovedstaden.

Faktisk udleder arbejdsmaskinerne og -køretøjerne lige så meget CO2 som busser og lastbiler, nemlig anslået 80.000 ton om året. Det svarer til omkring fem pct. af CO2-udledningen i København.

Det vil overborgmester Fransk Jensen (S) lave om på. Forud for de kommende forhandlinger om næste års budget i Borgerrepræsentationen foreslår han derfor, at kommunens egne cirka 900 arbejdsmaskiner og -køretøjer fra næste år skal fylde biobrændstof i tankene, selvom professor advarer mod planen. Det vender vi tilbage til.

Derudover vil Frank Jensen have kommunen til at stille krav til de entreprenører, som leverer til kommunen, om fremover at bruge klimavenlige arbejdsmaskiner.

»Københavns Kommune har et ambitiøst mål om at være CO2-neutral i 2025. Hvis det skal lykkes, skal vi skrue på alle knapper. Derfor skal alle kommunens maskiner fra næste år køre på biobrændstof. Samtidig skal vi på forsøgsbasis stille krav til leverandørerne om at bruge klimavenlige arbejdsmaskiner. Det vil ikke kun gavne københavnerne, men også være en måde at skubbe den grønne omstilling fremad, fordi det vil medvirke til, at der kommer flere bæredygtige maskiner i hele byggesektoren,« siger Frank Jensen.

I første omgang skal Københavns Kommunes byggemaskiner køre på lavemissionsbrændstoffer som for eksempel såkaldt certificeret hydrogeneret vegetabilsk olie, HVO. Det har den fordel, at det uden problemer kan erstatte diesel som brændstof. CO2-besparelsen på kommunens 900 maskiner løber ifølge Frank Jensen op i 3.000 ton om året.

Professor: Håber ikke, andre kommuner gør som København

Professor ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, der forsker i energiplanlægning og udvikling af elektrobrændstoffer, er dog ikke udelt begejstret for Københavns Kommunes planer om at skifte til biobrændstof på egne maskiner.

»Det er meget flot, at Københavns Kommune og andre kommuner arbejder med CO2-neutralitet, men det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Her og nu gør det ikke meget skade, at Københavns Kommune skifter til biobrændsel i sine arbejdsmaskiner, men jeg håber ikke, det er noget, der breder sig voldsomt til andre kommuner, for det er ikke bæredygtigt at bruge biobrændsel i stor stil til transport,« siger Brian Vad Mathiesen.

Is i maven

»Biobrændsel passer bare ikke ind i fremtidens transport. Det er enorme mængder, vi har brug for, hvis vi begynder at bruge det i den tunge transport og til specialmaskiner. Det biomasseforbrug og det arealforbrug, der er forbundet med det, betyder, at regnestykket ikke hænger sammen. Hvis vi gerne vil være model for, hvordan andre skal gøre, så er det ikke den vej, vi skal gå,« siger Brian Vad Mathiesen.

Når det gælder bygge- og arbejdsmaskiner, mener han, at den teknologiske udvikling peger i retning af elektriske løsninger i kombination med omstilling til elektrobrændstof, når produktionen af det kommer op i stor skala. Han opfordrer derfor til, at politikerne har is i maven og får truffet beslutninger, der er med til at skubbe udviklingen i den retning.

»Man skal passe på med ikke at låse sig fast på en bestemt løsning,« siger Brian Vad Mathiesen.

Frank Jensen: Jeg ved det godt

Ifølge overborgmester Frank Jensen er brugen af biobrændstof da også kun at betragte som en trædesten på vejen mod mere bæredygtige alternativer.

»Jeg ved godt, at biobrændsel og biomasse er et overgangsmateriale. Det er noget, vi umiddelbart kan bruge i de eksisterende maskiner, og som umiddelbart reducerer kommunens CO2-udslip og udslip af andre forurenende stoffer. På sigt håber vi at kunne påvirke aktørerne, så de begynder at udvikle og vælge el og andre helt nye løsninger,« siger Frank Jensen og bruger de gule havnebusser som eksempel.

De er i år skiftet til biobrændstof, men samtidig har Københavns Kommune sendt færgerne i udbud, og allerede fra næste år vil Københavns Havn skifte til elektriske havnebusser.

Københavns Kommune arbejder tæt sammen med Oslo Kommune om at finde løsninger, der kan gøre transport- og byggeområdet mere klimavenligt. Det gælder også målet om at få klimavenlige arbejdsmaskiner ud i byerne. De to kommuner er blandt andet i øjeblikket i gang med et fælles udbud på indkøb af nye, klimavenlige gummigeder.