Københavns Kommune truede med at fjerne elløbehjul fra gaderne: Nu er de planer sat i bero

Teknik- og Miljøforvaltningen har opgivet at fjerne elløbehjulene fra Københavns gader, indtil forvaltningen har fået klar besked fra Transportministeriet om, hvordan de må begrænse udlejningen.

Lawrence Leuschner er CEO og stifter af tyske Tier, som er én af tre udlejere af el-løbehjul i København i øjeblikket. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe

Københavnerne og de turister, der er begyndt at finde vej til landets hovedstad med forårets komme, kan se frem til at køre uhindret rundt på elløbehjul i byen i de kommende måneder.

Københavns Kommune har nemlig besluttet at sætte det varsel om påbud, som kommunen udsendte for godt en måned siden, i bero.

Det oplyser kommunens Teknik- og Miljøforvaltning til Berlingske.

»Forvaltningen har valgt at sætte varslet om påbud i bero, idet vi p.t. afventer et klart svar fra Transportministeriet på, hvordan kommunen kan bruge vejloven i sin eksisterende form til at regulere denne type udlejningskøretøjer. Køretøjerne er først kommet til efter den seneste ændring af loven i 2014,« skriver enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Mikkel Mindegaard.

»Spørgsmål er blevet rejst på baggrund af ministeriets henvendelse til os om sagen tilbage i marts måned. Ministeriet er den øverste myndighed på området, så vi har behov for nogle helt klare og konkrete svar og anvisninger derfra, inden vi fra forvaltningens side går videre,« skriver Mikkel Mindegaard.

Ønsker møde med ministeriet

Københavns Kommune sendte 5. marts i år under stor mediebevågenhed et varsel om påbud til udbyderne af elløbehjul og delecykler om at stoppe med at udleje elløbehjul og delecykler ulovligt.

Det fik Transportministeriets lovkontor til at skrive et brev til kommunen, hvor ministeriet gik i rette med kommunens måde at tolke og anvende vejloven til at slippe af med løbehjul og delecykler. Ministeriet opfordrede kommunen til blandt andet at overveje en model som den, Aarhus har valgt. Her har Donkey Republic vundet opgaven med at levere bycykler til byen, mens svenske Voi har vundet retten til at stille elløbehjul op.

Siden har Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning forsøgt at få et møde med Transportministeriet for at få at vide, hvad de præcist skal gøre. Sagen er ekstra kompliceret, fordi Københavns Kommune i forvejen har givet de hvide bycykler eneret på at opstille bycykler til udlejning i byen frem til 2024.

Det er ikke lykkedes kommunen at få det ønskede møde. Derfor har Københavns Kommunes nu sygemeldte teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, i begyndelsen af april sendt et brev til transportministeren med ønske om et møde og et svar.

Kort inden da sendte vicedirektør for Teknik- og Miljøudvalget, Karsten Bierring, et lignende brev med ønske om svar til ministeriet.

Af det brev, som ministeriet har sendt til Berlingske, fremgår det, at meget fortsat er uklart, fordi vejloven ikke tager højde for udlejning af køretøjer, hvor der ikke er et fast udlejningssted. Transportministeriet mener dog ikke, at kommunen kan afvise de nye udlejere med den begrundelse, at kommunen har givet de hvide bycykler eneret i byen.

Ministeriet holdt i sidste uge en workshop med deltagelse af de to elløbehjulsudlejere, Voi og Tier, udlejeren af delecykler Donkey Republic og repræsentanter for de hvide bycykler, og for København, Odense og Aarhus kommuner samt Transportministeriets embedsmænd. Formålet var ifølge ministeriet, at »sætte rammerne for håndteringen af de særlige problemstillinger, der knytter sig til forvaltningen af vejlovens paragraf 80 i forhold til udlejningskoncepter, hvor der ikke udlejes fra faste forretningssteder.«