Køb og salg af virksomheder

Læs mere
Fold sammen
Når man køber virksomhed, er det jo for at få noget ud af det: Kunder, medarbejdere, produkter, ideer, synergi, rationalisering¿ o.a. Købet har en ide, som gerne skulle kapitalisere sig lettere end ved en organisk udvikling af egen virksomhed. Det er også klart, at der sandsynligvis i løbet at kort tid skal ske nogle forandringer i virksomheden for at få skabt den ønskede effekt. Alt for ofte sker det bare, at den købende virksomhed ikke får realiseret effekterne på grund af fejlslagen kommunikation - med medarbejder- og kundeflugt til følge.

Hvis ikke den nye ejer interesserer sig for at forstå virksomhedens kultur, men bare skøjter hen over og forandrer, uden at medarbejdere og kunder kan se logik og sammenhænge i forandringen, så opstår frustrationen. Det opleves som en disrespekt for al den energi og entusiasme, som de har lagt i deres arbejde. Det er ikke motiverende at blive nedgjort, selv om bundlinjen i den købte virksomhed måske kunne have været bedre.

Den gode leder er "leader"

Køb og fusion er en alt for vigtig en ting at overlade til "managers". Der skal virkelig "leadership" til. Den gode leder er en god kommunikator. Han sætter sig for bordenden og tager førerstokken.

Tydeligt og klart fortæller om ideen, baggrunden og konceptet for købet af virksomheden. Fremhæver de værdier, som den købte virksomhed har, beskriver, hvilke der skal bygges videre på, og hvilke der skal forandres for at opnå den vision og de konkrete mål, som fællesskabet skal opnå. Han beskriver tydeligt sine egne grundholdninger og forretningsmæssige principper og sætter dem i perspektiv i forhold til den lederstil, der har været gældende under de tidligere ejere. Han gør virksomhedens koncept tydeligt og klart, og i hele sin attitude viser han, at han glæder sig til at udvikle noget nyt sammen med den nye organisation. Viser, at han går foran med en ny kultur med respekt for den gamle.

Hold dampen oppeAt holde den damp oppe kræver kommunikation ¿ hele tiden. Ingenting under bordet. Ikke alt for mange lukkede og bilaterale møder, så få rynkede bryn som muligt og tid til synlighed og individuel coaching af medarbejderne. Ud med sproget om nyansættelser og fyringer.

Ud med sproget om ændringer af procedurer. Ud med sproget om velerhvervede rettigheder og ændringer af samme. Ud med sproget om succeser og det modsatte i processen. Ingen skal sætte sig ud over kritik. Kommuniker baggrund og mål for delprojekter. Vær foregangsmand for en performance, der giver stolthed hos kunder, leverandører og medarbejdere. Beskriv konceptet enkelt og tydeligt, så interessegrupperne kort og præcist kan beskrive det for deres omverden. Vis vejen med kommunikation og logik i handling og adfærd.

Den indre stemmeDet er et hårdt job at købe virksomhed og lede en forandringsproces. Meget er nyt og uforudsigeligt. Ingen planer kan dække det hele.

I en sådan proces er det godt for en leder at have en coach, som forstår virksomheden, forstår situationen og forstår, at lederen skal have et helle til at finde sig selv og "sin indre stemme" midt i travlheden. En person, der ikke er en del af virksomhedens ledergruppe, men som kan være med til at udvikle og tænke med og forstår koncept og vision og kan supplere med ideer til løsninger. En konsulent, et bestyrelsesmedlem eller en person i netværket, som har tid, energi og kræfter til at arbejde med ud over en snak af og til.

tredje og sidste minikronik i serien om