Køb en mellemting

De såkaldte high yield-erhvervsobligationer beskrives ofte som en mellemting mellem statsobligationer og aktier. Selv om de er steget meget de seneste år, kan de stadig være attraktive for den langsigtede investor.

6-8 procent i årligt afkast kan erhvervsobligationer typisk give investorerne. Betydeligt mere end statsobligationer. Fold sammen
Læs mere

Lad os bare begynde med den dårlige nyhed: Hvis man først er begyndt at interessere sig for de såkaldte high yield-erhvervsobligationer nu, så har man misset den helt store fest. Den har fundet sted over de seneste år, hvor kurserne på obligationer udstedt af mindre og mellemstore virksomheder er tordnet i vejret, i takt med at de værste katastrofescenarier for den samlede økonomi i den vestlige verden er trængt i baggrunden.

Den gode nyhed er, at for den langsigtede investor, der tænker sig om, er der stadig pæne, årlige afkast i omegnen af seks-otte procent at hente. Og der kommer flere og flere obligationer at vælge mellem – også danske.

Som investor har man en yderligere fordel, hvis renten skulle stige med nogle procentpoint. Det vil normalt ramme kursen på obligationer, men da rentestigninger typisk følger bedre konjunkturer, vil de udstedende virksomheder stå bedre, og det vil trække kurserne på obligationerne opad.

Er man tilstrækkeligt langsigtet, kan man være mere eller mindre ligeglad med, om kursen går op eller ned: Afkastet kommer i form af løbende rentebetalinger fra virksomheden.

High yield-erhvervsobligationer bliver jævnligt beskrevet som en mellemting mellem statsobligationer og aktier. De har på den ene side den løbende betalingsstrøm, som statsobligationerne, men de har på den anden side meget mindre sikkerhed. Derfor skal man være opmærksom på, hvordan den udstedende virksomhed udvikler sig. Præcis som hvis man købte aktier i den.

Man skal dog holde øje med nogle lidt andre ting ved obligationskøb end ved aktiekøb. Den store risiko ved obligationer ligger i, at virksomheden en dag ikke er i stand til at svare sin forpligtelser. I den henseende har det naturligvis stor betydning, hvordan den obligationsserie, man har købt sig ind i, ligger i rækken af kreditorer. Desuden er der et bredere spektrum af juridiske setups og markedsmæssige traditioner, end der er på det enklere aktiemarked.

I Jyske Bank, der har specialiseret sig i high yield-erhvervsobligationer, peger seniorstrateg Ib Fredslund Madsen særligt på tre risikofaktorer for aktivklassen:

  1. Markante og gentagne rentestigninger.
  2. Et konjunkturtilbageslag.
  3. Alvorlig uro på de finansielle markeder.

Ved alvorlig uro er erfaringen fra finanskrisen, at det kan blive meget svært at finde købere til obligationerne, hvis man skulle have behov for at sælge.

Ib Fredslund Madsen mener derimod ikke, man skal bekymre sig så meget om de seneste års kursstigninger.

»Vi tror ikke på, at afkastet bliver så højt i 2014 som i 2013. Men obligationernes kurs bestemmes jo helt basalt af udbud og efterspørgsel, og investorerne har altså efterspurgt disse obligationer. De finder dem interessante, fordi de har elementer af aktier i sig, men samtidig kan give mere end de meget lave renter på stats- og realkreditobligationer,« siger han.