Knuthenborg Dyrepark har gjort op med gratisterne

Dyreriget. Hver eneste besøgende i Knuthenborg Park & Safari lægger i dag over 70 procent mere ved et besøg, end de gjorde tilsvarende i 2002. Det er et konkret resultat af det arbejde, den 41-årige Steffen Stræde har gennemført i Knuthenborg.

I dag lægger hver besøgende i Knuthenborg Dyrepark på Lolland 70 procent mere svarende til 147 kroner i 2006, end en besøgende gjorde i 2002. Derved har dyreparken opnået at få en bedre og bedre indtjening gennem årene, selv om besøgstallene har svinget op og ned.

- Dermed har dyreparken sikret sig et forretningsmæssigt grundlag for fremtiden, siger Steffen Stræde, 41, Knuthenborg, som nu træder tilbage efter i de seneste fire et halvt år at have moderniseret koncernen Knuthenborg. Han har haft ansvaret for forandringen af Knuthenborg fra gods til en moderne virksomhed med henblik på at gennemføre et generationsskifte og afleverer 1. september en koncern i god form og fuld af liv.

Da Steffen Stræde kom til Knuthenborg, bed han som det første mærke i, at dyreparken gav driftsmæssigt underskud på trods af et rekordhøjt besøgstal. I 2002 havde Safariparken 309.000 besøgende, og det ville være naturligt, om indtjeningen fulgte med. Men det var ikke tilfældet. Overskuddet landede det år på blot 83.000 kroner.

- Der var en klar tendens i tallene år efter år. Hver eneste besøgende brugte færre penge pr. besøg. Vi havde utroligt mange gratister og rabatordninger for de besøgende. Det var min første opgave i virksomheden at få vendt denne tendens ved at starte med en generel oprydning på området, siger adm. dir. Steffen Stræde, Knuthenborg.

Fokus på indtjeningSom turistattraktion er det naturligt at satse på mange besøgende. Men for Steffen Stræde i forbindelse med moderniseringen af Knuthenborg blev der i stedet fokus på indtjeningen. Når man har et godt produkt, skal det ikke foræres væk.

- Da vi gennemførte en markedsundersøgelse, viste det sig, at vi havde et utroligt godt navn. Mange kendte Knuthenborg, men få kendte til vores egentlige produkt. Derfor gik vi i gang med at finde ud af, hvordan vi skulle markedsføre vores produkt i forhold til andre turistattraktioner, siger Steffen Stræde.

Hen over sommeren har tv båret mange reklamer med forlystelsesparker, som fortæller om deres seneste inves-tering, der går ud på at give folk et rigtigt sus i maven. For Knuthenborg, som tidligere kun i meget begrænset omfang har brugt tv-annoncer, er oplevelsen blevet kommunikeret som "nærheden" og samværet med dyrene og især familien. At voksne og børn kommer helt tæt på dyrene og dermed kan skabe deres egen oplevelse.

- Da vi først havde bekendt kulør og ryddet op i gratist- og rabatordninger, viste det sig, at vi har et meget stærkt produkt. Både forældre og børn har haft en god dag - ikke kun børnene. Og andelen af de besøgende fra Nordsjælland er stærkt stigende. Det betyder, at folk er parate til at køre meget langt for at opleve os. Omsætningen i år for hver besøgende ligger syv procent højere end sidste år, hvilket er femte år i træk med den vækst, siger Steffen Stræde.

Så på trods af, at juli måned vejrmæssigt har været dårlig, kan Steffen Stræde allerede nu konstatere, at parken har haft bedre indtjening, fordi hver besøgende har lagt flere penge, og fordi besøgstallet ligger over budgettet - i modsætning til de fleste udendørs attraktioner i år. Desuden er sommerferien skudt med en uge, og det har sandsynligvis påvirket besøgstallet positivt.

KoncernenDa Steffen Stræde tiltrådte Knuthenborg for fire et halvt år siden, var det for at lave en turn around, modernisere og gennemføre et generationsskifte i virksomheden. Koncernen består af tre strategiske forretningsenheder: 1200 hektar landbrug og 1100 hektar skovbrug, som er den primære produktion i koncernen. Den anden enhed er udlejningsvirksomhed med 85 ejendomme og en privat ejet havn med 143.000 ton gods over kaj hvert år. Den tredje enhed er oplevelsesvirksomheden, hvor Safariparken indgår, lystbådehavn og jagtvæ-sen med 8.000 fasaner. Derudover, drives et gods i Skot-land på 11.000 hektar. I alt er der 180 ansatte.

Der er nu indført forretningsplaner for alle tre enheder for at optimere driften, samtidig med, at alle enheder indgår strategisk i den samme koncern.

- Mange tænker kun på Safariparken, når de hører Knut-henborg. Men det har været afgørende i moderniseringen af virksomheden at få alle medarbejdere i virksomheden til at opleve, at de er en del af den samme virksomhed, og arbejder mod fælles mål, siger Steffen Stræde.

Han har forandret virksomheden fra et ældre gods til en topmoderne virksomhed. Alle arbejdsgange og processer er blevet gennemgået. Der er indført nye systemer til bemanding, indkøb og vedligeholdelse. Der er gennemført en helt ny kommunikationsstrategi, så koncernen i dag fremstår som en enhed.