Klimanyt

Læs mere
Fold sammen

Ønsker at arbejde mere

65.000 personer i Danmark arbejder mindre end 37 timer om ugen, men ønsker at arbejde mere.

Det fremgår af den seneste udgave af Statistisk ti-årsoversigt, som Danmarks Statistik offentliggjorde igår.

Deres gennemsnitlige arbejdstid er på 20,7 timer om ugen, og hvis deres gennemsnitlige ugentlige arbejdstid sted til 37 timer

om ugen, ville den samlede beskæftigelse stige med 29.000 fuldtidsbeskæftigede.En overvejende del af disse såkaldte

underbeskæftigede har kun fuldført en uddannelse på 10. klasse-niveau eller derunder. 25.000 af de underbeskæftigede

er mellem 15 og 24 år. brahe

DI''s løn-advarsel

Dansk Industri advarer mod at fortsætte de senere års

lønstigninger - ellers vil udflytningen tage fart eller ansatte må gå ned i løn som det er sket i Tyskland,

skriver SiD''s nyhedsbrev.I Danmark er lønningerne i industrien kun gået en vej de seneste otte-ni år. Op.

Og selv om stigningerne er delvist fortjente, fordi produktiviteten også er steget, kan det ikke fortsætte på samme

vis.Det skyldes at omkostningerne er steget mere end i de lande, som Danmark traditionelt konkurrerer med.Det mener Kim Graugaard,

direktør i DI.I kølvandet på nye tyske overenskomster, der betyder lavere løn til ansatte i mange

industrivirksomheder, advarer han nu mod at ignorere stigende danske omkostninger i virksomhederne.. nika

Lønstigning

på 2,57 pct.

Landets industriansatte har i år opnået lønstigninger på 2,57 pct. i gennemsnit ved de

lokale lønforhandlinger. Det viser Dansk Metals opgørelse, som blev offentliggjort i går. Lønstigningerne

svarer til en fremgang på 3,71 kroner i timen. De ansatte i Syd- og Sønderjylland ligger lavest med 3,20 kroner i timen,

mens københavnerne som de højst lønnede kan se frem til 4,53 kroner i timen. Opgørelsen baserer sig på

700 virksomheder med sammenlagt 15.000 medlemmer af Dansk Metal. braheOliepriser koster jobDe stigende oliepriser

rammer det begyndende opsving, mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I værste fald vil opsvinget give 12.000 færre

job end først beregnet, skriver SiD''s nyhedsbrev.- Vi er ikke på tærsklen til en energikrise, og vi er ikke

i en panik-situation. Men når det er sagt, så har de stigende oliepriser negative konsekvenser for udviklingen i beskæftigelsen

og væksten i Danmark, siger økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Thomas V. Pedersen.Arbejderbevægelsens

Erhvervsråd har regnet på olieprisernes betydning for beskæftigelsen herhjemme. Beregningerne viser, at hvis olieprisen

pr. tønde kommer til at ligge på 42 dollar resten af året og i år 2005 med, bliver der 12.000 færre

arbejdspladser herhjemme, end der ellers ville være blevet skabt. nikaUdviklingssamarbejdeOrganisationerne

Dansk Byggeri, HTS Arbejdsgiverforeningen samt TEKNIQ Installatørernes Organisation har indgået en samarbejdsaftale om

kursus- og virksomhedsudvikling.Konkret udmøntes den nye samarbejdsaftale ved at medlemsvirksomhederne tilbydes en række

ledelseskurser af de tre organisationer parallelt. Det betyder, at deltagerne på disse kurser vil møde kollegaer fra

andre brancher, hvilket giver en større bredde og indsigt, når der arbejdes med erfaringsudveksling. nikaSyge

københavnereMedarbejdere i Storkøbenhavn er på årsbasis syg en dag mere end gennemsnittet for finanssektoren

i hele landet. Forsikringsmedarbejderne ligger yderligere en sygedag foran.Det er ingen spøg at bo i København.

Sygefraværet har det lidt ligesom prislejet på ejerboliger. Det er højere her end i resten af landet.FA

har i mange år kunnet se ud af sin fraværsstatistik, at sygefraværet i forsikring er større end i resten

af finanssektoren. Med et sygefravær på ca. 3,5 pct. i 2003 lå forsikring 0,9 procentpoint foran gennemsnittet for hele

landet og finanssektoren i alt.Det svarer til, at hver forsikringsmedarbejder i gennemsnit i 2003 var 2 arbejdsdage mere fraværende

pga. sygdom end kollegerne i finanssektoren som helhed. Halvdelen af denne forskel, dvs. den ene dags sygefravær, kan forklares

ud fra geografien.Størstedelen af forsikringsarbejdspladserne ligger nemlig i Storkøbenhavn, dvs. Københavns

og Frederiksberg kommuner og Københavns Amt. nika