Klimanoter

Regeringen står fast

Regeringens økonomiske politik lægger fast. Der bliver ikke tale om velfærdsreformer, skattelettelser og langsommere gældsafvikling.

Det slog statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i går fast på sit ugentlige pressemøde.

- Jeg har godt bemærket, at der er nogle, der har meget travlt med at tale om skattelettelser, får pengene er brugt. Men der kan ikke blive tale om at love skattelettelser, før pengene er der, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han henviste blandt andet til den finanspolitiske ordfører for de konservative Lars Barfoed. Han har over for Ugebrevet Mandag Morgen givet udtryk for, at den såkaldte 2010-plan burde udbygges, så der kan laves nye reformer. Men det afviser både Anders Fogh og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (k). Regeringen vil således afvente de endelige anbefalingerne fra Velfærdskommissionen. De kommer i slutningen af næste år. -fmj

Lettere udbytteskat

Fremover bliver det lettere for et moderselskab at modtage skattefrit udbytte fra et datterselskab. Folketinget vedtog i går et lovforslag, som nedsætter kravene til ejerandelene for at kunne få det skattefri udbytte. Fra 1. januar 2007 bliver minimumsandelen sat ned fra 20 pct. til 15 pct. Fra starten af 2009 bliver andelen sat yderligere ned til 10 pct.

Forslaget er et udslag af et EU-direktiv, og det kommer for at undgå dobbeltbeskatning ved udlodning af udbytte fra et datterselskab til et moderselskab. Skatteminister Kristian Jensen (V) fremhæver, at forslaget vil give bedre vilkår for erhvervslivet. -fmj

Flere lånetilbud

I november steg antallet af afgivne lånetilbud fra de danske realkreditinstitutter med 20 pct. i forhold til oktober, og det er tredje måned i træk, at antallet stiger.

Det viser den seneste statistik fra Realkreditrådet.

I alt blev der afgivet 47.110 lånetilbud, hvilket er godt 7900 flere end perioden før, da antallet af tilbud lød på 39.233. Dermed er antallet igen på vej op, efter at der i august var tale om det laveste niveau for en måned siden juni 2002.

Den mest hektiske måned for realkreditinstitutterne var november 2001, da der på en måned blev givet 107.589 tilbud - det største antal i den tid statistikken, der første gang blev udarbejdet i juli 1993, har eksisteret.

De danske realkreditinstitutter indberetter hver måned antallet af afgivne lånetilbud til Realkreditrådet. Lånetilbuddene omfatter alle ejendomskategorier. Alle typer af lån er med i opgørelsen. Dermed også de afdragsfri lån, der blev introduceret den 1. oktober 2003. Det er ikke teknisk muligt at udskille de afdragsfri lån i lånetilbudsstatistikken, oplyser Realkreditrådet. RB-Børsen.

Slipper for ny statistik

Med et slag slipper 22.500 virksomheder og enkeltpersoner fra årsskiftet for at skulle afgive oplysninger om udlandsbetalinger.

Det sker ved overgangen til en ny indsamlingsmetode, hvorefter kun cirka 2.500 virksomheder skal indberette til Danmark Statistik og Nationalbanken, oplyser Danmarks Nationalbank.

- Den nye indsamlingsmetode giver et mere robust og tidssvarende grundlag for opgørelserne, og er i tråd med tilsvarende omlægninger i andre europæiske lande. Samtidig medfører metoden en mærkbar administrativ lettelse for pengeinstitutter og især mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, siger nationalbankdirektør Torben Nielsen.

Den nuværende metode er et levn fra tiden med valutarestriktioner og har eksisteret siden 1930''erne. RB-Børsen.

Flere rejser med fly

Antallet af flypassagerer i Københavns Lufthavn steg i november med 6,4 pct. set i forhold til samme måned i 2003, oplyser Københavns Lufthavne.

Antallet af internationale rutepassagerer steg med 6,3 pct., mens antallet af internationale charterrejsende steg med 12,3 pct. Således er det totale antal internationale flypassagerer steget med 6,6 pct., fremgår det videre af meddelelsen fra Københavns Lufthavne. RB-Børsen.

Ny CEO på vej til Nordea

Den øverste adm. direktør i Nordea Bank, Lars G. Nordstrøm, er muligvis på vej til at promovere Frans Lindeløv som sin efterfølger, skriver Dagens Industri, der citerer kilder inden for Nordea Bank.

Den 42-årige Frans Lindeløv startede i Nordea for to år siden som leder af investment banking-afdelingen. I november blev han leder af detailbanken og medlem af bankens daglige ledelse.

Den 61-årige Lars Nordstrøm ventes ifølge kilder i banken at forblive på sin post som øverste chef for banken i en "god rum tid endnu". RB-Børsen.

Få kvinder i nyt fagforbund

Kun i syv af de i alt 76 nye 3F-afdelinger er formanden kvinde. Det svarer til ni procent, og er alt for lidt i forhold til den aftale om fair repræsentation, der blev lavet i forbindelse med fusionen mellem KAD og SiD, skriver SID.dk.

I forhold til at en tredjedel af medlemmerne i Fagligt Fælles Forbund er kvinder, er de kvindelige ledere altså kraftigt underrepræsenteret i afdelingerne. Ifølge aftalen skal 3F blandt andet aktivt arbejde for, at antallet af kvindelige formænd i

de nye forbund kommer til at stemme overens med andelen af kvinder i 3F. jfl