Klimanoter

Læs mere
Fold sammen

Danske opjusteringer

Der er gode muligheder for, at de danske virksomheder vil revidere deres forventninger i opadgående

retning i årets sidste halvdel. Det vurderer Danske Invest i selskabets halvårsrapport. Især vil en opjustering

fra A.P. Møller -Mærsk få betydning ikke blot for rederiet, men for hele det danske aktiemarked.- Efter en

pæn regnskabssæson har vi set en række 1. kvartalsregnskaber, som ikke ændrer vores grundlæggende positive

syn på indtjeningsmulighederne. Vi ser gode muligheder for opjusteringer i andet halvår, men meget afhænger af udviklingen

i dollaren, skriver Danske Invest.- En mere generel positiv stemning på markedet kræver imidlertid, at interessen

for A.P. Møller - Mærsk tiltager. Vi venter, at en opjustering fra rederiet vil sætte fokus på aktiernes

lave kursniveau. Vi venter derfor, at A.P. Møller -Mærsk vil klare sig bedre end markedet i andet halvår, står

der videre. RB-Børsen

Vækst i industritillid

Efter en måned med en skuffende tillidsindikator for udviklingen

i den danske industrisektor, viste juli en kraftig vækst i indikatoren, så opsvinget synes atter at være på

rette spor. Det indikerer tillidsindikatoren PMI, som afspejler aktiviteten i økonomien på baggrund af oplysninger fra

landets indkøbschefer. PMI-indikatoren er i juli steget til 58,1 fra 52,8 i juni. Fremgangen er båret af flere nye ordrer,

større produktion og flere i arbejde, da de tre underindeks herfor alle er steget pænt. Indikatoren er beregnet af Danske

Bank i samarbejde med Dansk Indkøbs-og Logistik Forum (DILF), og den er konstrueret, så alle værdier over 50 peger

mod økonomisk ekspansion.- Dermed tegner Dansk PMI et billede af en industri i kraftig vækst. Det billede har været

gældende siden efteråret sidste år. Selv om indekset har svinget fra måned til måned har det holdt sig

i intervallet mellem 55 og 60, og der er således tale om en blivende tendens, hedder det i meddelelsen. RB-BørsenStigende

detailsalgSommerhandlen er forløbet godt i de danske butikker. Det fremgår af en opgørelse fra Danmarks

Statistik, som viser, at detailsalget er steget med 3,4 pct. i juni sæsonkorrigeret og sammenlignet med maj. Sammenlignes i stedet

med juni sidste år, er der tale om en stigning på hele 9,0 pct. Danmarks Statistik forklarer, at fremgangen især

skyldes en solid stigning i salget af beklædningsgenstande og andre forbrugsvarer, hvor den sidste kategori dækker over

ure, smykker, bolig- og fritidsudstyr med mere. Fra maj til juni steg salget af beklædningsgenstande med 7,7 pct., og salget af

de andre forbrugsvarer steg 5,5 pct. Derimod var der blot tale om en beskeden stigning på 0,3 pct. i salget af fødevarer.

RB-BørsenSvigter praktikportalArbejdsgiverne svigter undervisningsminister Ulla Tørnæs'' (V) praktikmødested

på nettet www.praktikpladsen.dk, der blev lanceret i januar 2003 som et godt supplement til den almindelige praktikpladssøgning,

skriver Fagbladet/sid.dk.Pr 2. august har 6.853 unge lagt en ansøgning om praktikplads ind på hjemmesiden, mens

blot ni virksomheder har slået en praktikplads op.Ulla Tørnæs oplyser til sid.dk, at ministeriet som konsekvens

har valgt at relancere praktikpladsen.dk i september, hvor de 68.000 virksomheder, der er godkendt til at tage elever, får en

skriftlig henvendelse.- Vi vil erindre virksomhederne om muligheden for at lægge praktikpladser ind på hjemmesiden,

og jeg vil kraftigt opfordre virksomhederne til at bruge den, siger Ulla Tørnæs.nikaSocial pris til

GrundfosBeskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen tildelte mandag officielt Grundfos A/S Det Sociale Indeks'' S-mærke

for virksomhedens systematiske arbejde med social ansvarlighed. Samtidig offentliggjorde Grundfos A/S, der er Grundfos-koncernens

produktionsselskab i Danmark med mere end 4000 ansatte, sit sociale regnskab for perioden 2001-2004.Grundfos er den første

virksomhed, der har opnået et resultat på over 80 points efter Det Sociale Indeks, og i vurderingen betegnes Grundfos'' arbejde

med social ansvarlighed som værende "i særklasse i en sådan grad, at den kan virke som rollemodel for andre

danske virksomheder". Virksomheden fik tildelt S-mærket første gang i 2001.- Vi arbejder hele tiden aktivt

på at forbedre varetagelsen af området - de seneste år ved fastlæggelse af en række politikker på

centrale områder samt ved fokus på læring og kontinuerlig forbedring. Derfor er vi naturligvis meget stolte over,

at vores indsats anerkendes med S-mærket, siger Lars Aagaard, adm. direktør for Grundfos A/S. nika