Læs mere
Fold sammen
Tulip-ansatte dropper aftale

De ansatte på Tulip i Ringsted har forkastet den kun tre dage gamle nye lønaftale, som betød 14-15 procents lønnedgang for alle på fabrikken. De er indstillet på, at det kan medføre en fyreseddel, skriver Net-Redaktionen.

Tillidsmand Per Krog gik i går morges af, fordi han ikke mener, at han kan stå inde for den aftale, som blev forhandlet igennem med Tulips ledelse og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) i weekenden. Det udløste en ekstra afstemning, hvor de ansatte på Tulip valgte at forkaste lønaftalen. 129 stemte nej - 30 stemte for aftalen. Aftalen er dermed opsagt fra i dag klokken 12.00.

På slagteriet i Ringsted valgte medarbejderne efter afstemningen at nedlægge arbejdet. Formanden for NNF Ringsted, Bent Hansen, siger at medarbejderne venter på et udspil fra Tulips ledelse.

- Aftalen var ikke det værd for de ansatte. De er villige til at miste deres job, hvis det kommer til det, men lige nu ved vi ikke, hvad der kommer til at ske, siger Bent Hansen til NET-Redaktionen.

Hvorvidt det kommer til at koste de ansatte jobbet at afvise aftalen om at gå 14-15 procent ned i løn, er endnu uvist. Tulips ledelse meddeler, at de har modtaget opsigelsen, og vil drøfte den nye situation i de relevante organer.

Mens medarbejderne i Ringsted venter på Tulips udspil, vil de mange kollegaer, der strejker på 13 af Danish Crowns 15 slagterier, blive bedt om at genoptage arbejdet af deres forbund NNF.nika

Dårligere betalingsbalance

Danmarks overskud på betalingsbalancens løbende poster var i underkanten af det ventede i oktober, mens handelsoverskuddet ramte analytikernes forventninger.

Handelsoverskuddet steg således som ventet til 4,5 mia. kr. i oktober fra 3,9 mia. kr. i september - korrigeret ned fra 4,4 i den første opgørelse - når det opgøres sæsonkorrigeret og eksklusive skibe.

Til gengæld var overskuddet på betalingsbalancens løbende poster mindre end ventet, idet det blev på 2,7 mia. kr. sæsonkorrigeret eksklusive skibe. RB-Børsen

Laveste vækst i ti år

Danmarks Statistik nedreviderede onsdag væksten i det reale danske bruttonationalprodukt (BNP) for 2003 med 0,1 procentpoint til 0,4 pct. Nedrevideringen sker i forhold til juni-versionen.

Den økonomiske vækst i 2003 blev den laveste i ti år og var påvirket af den internationale lavkonjunktur med fald i eksporten til følge. De kvartalsvise opgørelser har dog vist solide tegn på fremgang i andet halvår af 2003, skriver Danmarks Statistik. RB-Børsen

Fastholder mindsterente

Mindsterenten for perioden 1. januar til 30 juni er uændret 3 pct., meddeler Københavns Fondsbørs. Mindsterenten er den laveste rente, såkaldte "blåstemplede obligationer" kan udstedes med. Blåstemplede obligationer med lav kuponrente er attraktive for private investorer, fordi kursgevinsterne er skattefrie. RB-Børsen

Kursværdien af de papirer, der er registreret i Værdipapircentralen, steg i november sammenlignet med oktober. Det fremgår af Nationalbankens værdipapirstatistik. Stigningen dækker over kursstigninger på aktiemarkederne, højere kurser på investeringsbeviser og en marginalt lavere kursværdi af obligationerne. RB-Børsen