Læs mere
Fold sammen
Inflationstal støtter opsving

Den overraskende lave inflation i Danmark i november vækker glæde blandt økonomerne, da de lave priser vil fremme privatforbruget til gavn for det økonomiske opsving. Det fremgår af kommentarer til pristallene fra senioranalytiker hos Nordea Jes Asmussen og chefanalytiker hos Danske Bank Steen Bocian.

- Dagens inflationstal falder så absolut ind i gruppen af positive nøgletal og understøtter vores forventning om, at privatforbruget stadig kan bidrage til væksten i dansk økonomi. Lav inflation sikrer således en pæn fremgang i reallønnen til trods for de lavere nominelle lønstigningstakter, der er fulgt i kølvandet af det reducerede pres på arbejdsmarkedet, skriver Jes Asmussen fra Nordea.

Samme konklusion drager Steen Bocian fra Danske Bank, som desuden bemærker, at den styrkede købekraft vil give danskerne større glæde af skattelettelserne. Steen Bocian venter på baggrund af pristallene for årets første elleve måneder, at inflationen i 2004 bliver 1,2 pct., og det vil være det laveste siden 1958, da statistikken begyndte.

- At inflationen i år sætter bundrekord kan synes overraskende, når man tager de meget høje oliepriser i betragtning. Den lave inflationen skyldes kombinationen af indenlandsk løn- og prispres, lav importeret inflation (eksklusive olieeksporten), som følge af den faldende dollarkurs, og afgiftslettelserne på spiritus, cigaretter og sodavand i efteråret sidste år, skriver Bocian.

Hverken Nordea eller Danske Bank venter, at priserne herhjemme bliver så lave, at der bliver tale om deflation, og de ser omvendt heller ingen udsigt til et inflationspres inden for en overskuelig fremtid. RB-Børsen

Oliepris stiger

Olieprisen fortsatte op fredag formiddag forud for OPEC-mødet i Kairo, hvor medlemslandenes olieministre vil tage stilling til en eventuel ændring af deres produktionskvote og priskurv.

Saudi-Arabien, der er den største olieproducent i OPEC, vil have produktionskvoten sænket for at gøre en ende på de seneste seks ugers prisfald, hvor prisen er faldet over 20 pct. samtidig med at dollaren er svækket, skriver Bloomberg News.

Andre OPEC-lande har til gengæld opfordret Saudi-Arabien til at sænke sin produktion, og til at alle lande overholder deres kvote, som samlet er på 27 mio. tønder om dagen.

Mens der således tilsyneladende er stemning for at sænke olieproduktionen blandt OPEC-landene, så mener Det Internationale Energiagentur, IEA, til gengæld at olielagrene er nødt til at vokse, og at råoliepriserne bør fortsætte med at falde.

- Producenternes bekymring over et brat fald i priserne er noget overdreven. En oliepris på over 40 dollar pr. tønde er stadig høj, og kapacitetsbegrænsninger, geopolitisk usikkerhed og stigende efterspørgsel forsvinder ikke lige med et. Større olielagre er den eneste måde til at stabilisere markederne på kort sigt, skriver IEA i sin november-rapport ifølge Bloomberg News.

Da olieprisen i et år ikke har ligget inden for OPEC''s prisbånd på 22 til 28 dollar pr. tønde for en kurv af syv oliekvaliteter, har nogle af lande foreslået, at prisbåndet hæves. Ifølge Bloomberg News er der dog uenighed blandt medlemmerne om prisbåndet skal ændres som følge af den svage dollar eller den høje oliepris.

Prisen på en tønde af den europæiske referenceolie Brent på januar-kontrakt lå i London ved 10.30-tiden dansk tid på 40,27 dollar, og det er 60 cent højere end slutnoteringen torsdag. Det er dermed tredje dag i træk, at olieprisen stiger. Den har i fem dage sluttet under 40 dollar pr. tønde. RB-Børsen

Flere praktikpladser

Det går fremad med at få skabt nye praktikpladser i de danske virksomheder. Helt dugfriske tal fra Undervisningsministeriet viser, at der er til og med oktober skabt knap 1.200 flere praktikpladser i år.

Det samlede antal praktikpladser ved udgangen af årets tiende måned var således oppe på 24.230. Det er en stigning på fem pct. i forhold til samme periode sidste år. Bedst går det for servicevirksomhederne med bygge og anlæg som nummer 2. Opgørelsen fra Undervisningsministeriet viser samtidig, at stadig færre elever kommer i skolepraktik. Tilgangen til skolepraktik er faldet med 20 pct. i år. -fmj

Tysk prisfald

Engrospriserne i Europas største økonomi, den tyske, faldt i november med 0,1 pct. fra oktober. Dermed faldt priserne mindre end ventet af analytikerne.

Ifølge medianen af estimater indsamlet af Bloomberg News var der ventet et fald på 0,4 pct. Estimaterne spredte sig fra en et fald på 0,6 pct. til uændrede priser. I oktober steg priserne 0,8 pct. på månedsbasis.

På årsbasis var der tale om en stigning på 4,1 pct. i november. Her var der ventet en stigning på 3,7 pct. mod en årsstigning på 4,2 pct. i oktober. RB-Børsen

Skælskør Bank opjusterer

Skælskør Bank har opjusteret forventningerne til hele årets resultat. Banken venter nu et samlet resultat mellem 38 mio. kr. og 40 mio. kr. før nedskrivning af aktiekapitalen med 1 mio. kr. oplyser banken.

Tidligere ventede Skælskør Bank et resultat før skat på 30-32 mio. kr.

Baggrunden for opjusteringen er en usædvanlig stor tilgang af forretninger, der har givet nettorente- og gebyrindtægter på mere end 45 mio. kr. over det budgetterede. Samtidig har kursudviklingen på bankens beholdning af værdipapirer været "meget positiv", skriver banken. RB-Børsen