Revisorer i fare

Op mod 1.000 registrerede revisorer risikere at miste deres erhverv i midten af næsten måned. Til

den tid skal alle revisorer stå registeret i Revireg. De der undlader at blive registreret mister deres beskikkele og dermed

muligheden for at underskrive et regnskab.Det fremgår af Foreningen Registrerede Revisorers, FRR, hjemmeside. Ifølge FRR

har 4.000 ud af 5.000 revisorer allerede registreret sig i Revireg, som bestyres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.Revisorerne

har indtil midtn af april til at blive registreret. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil herefter rette søgelyset mod de revisorer,

som ikke har gjort det. Det kan i yderste konsekvens ende med, at et givet revisorfirma bliver tvangsopløst. -fmj

Ja

til SiD-fusion

Mere end to ud af tre SiD'' ere hælder mod et ja til fusion med KAD, viser en meningsmåling i Fagbladets

Webpanel. SiD''s formand hører de samme signaler ude i landet, skriver Fagbladet/sid.dk.Panelet er blevet spurgt, Ýmener

du at SiD og KAD skal fusionereÝ. 45,7 procent svarer ja. 22,4 procent er i tvivl, men hælder til ja. Dermed er 68 procent positivt

stemt.16,3 procent vil stemme nej, og 8,1 procent, der er i tvivl men hælder til nej. Altså 24 procent, eller cirka

en fjerdedel af medlemmerne. 7,4 procent har svaret ved ikke.Undersøgelsen er ikke videnskabelig, og bygger alene på

1.220 medlemmers frivillige deltagelse i web-panelet.

Offentligt forbrug vokser

Det offentlige forbrug steg med 3,1

pct. til 95,1 mia. kr. i 4. kvartal opgjort på årsbasis i løbende priser, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Sammenlignet med 3. kvartal er der tale om en stigning på 2,6 pct.Den voksende arbejdsløshed har stor betydning

for statistikken, da det især er udgifter til arbejdsløshedsdagpenge , der er steget. De udgjorde i 4. kvartal 5,8 mia.

kr., hvilket er en stigning på hele 31 pct. sammenlignet med 4. kvartal 2002, og en stigning på 8 pct. i forhold til 3.

kvartal 2003. Samlet set er indkomstoverførslerne opgjort til 63,6 mia. kr. i 4. kvartal 2003 mod 59,9 mia. kr. et år

tidligere. Foruden arbejdsløshedsdagpengene omfatter indkomstoverførslerne blandt andet førtidspension, folkepension,

uddannelsesstøtte og dagpenge under sygdom og barsel. RB-Børsen

Forsikring mod ledighed

Blot i løbet

af den seneste uge har 500 akademikere tegnet en forsikring, der giver penge oven i dagpengene, hvis de bliver fyret. Og i går

fik også 163.000 funktionærer muligheden. Samlet kan 1,3 millioner lønmodtagere nu sikre sig mod stort løntab

hos et forsikringsselskab, skriver Politiken.Frygt for arbejdsløshed og behov for tryghed mere generelt får forsikringsselskaberne

til at satse stort på produktet, der er det hurtigst voksende siden sundhedsforsikringer.RB-Børsen

Fremgang

hos Købstæderne

Efter to år med underskud er udviklingen langsomt ved at vende for Købstædernes Forsikring.

Selskabet fik sidste år et overskud på 64,5 mio. kr. og havde en fremgang i præmieindtægterne på 20

pct. fra 426,6 mio. kr. i 2002 og til knap 513,8 mio. kr. sidste år.- Årets resultat på 64 mio. kr. er tilfredsstillende

og et sikkert tegn på, at de mange nye initiativer og effektiviseringer af forretningen bærer frugt. Vi har taget et stort

skridt i den rigtige retning, siger adm. direktør Mogens N. Skov.Han henviser blandt andet til, at selskabet har skåret

ned på personalet. Ligeledes har Købstæderne lanceret en række nye produkter og er startet et samarbejde

med Coop Danmark om salg af forsikringer. -fmj

USA-indkomst vokser

Amerikanernes personlige indkomst steg mere end

forbruget i februar, viser nye tal fra de amerikanske myndigheder.Den personlige indkomst steg således 0,4 pct., mens

privatforbruget samtidig øgedes med 0,2 pct.Analytikere havde ventet en stigning i indkomsten på 0,3 pct., mens forbrugsstigningen

var estimeret til 0,4 pct. ifølge medianen af estimater indsamlet af Bloomberg News blandt mere end 60 analytikere.I

januar steg den personlige indkomst med 0,3 pct. mens privatforbruget steg 0,5 pct. Det er en oprevidering fra de oprindeligt oplyste

stigninger på henholdsvis 0,2 pct. og 0,4 pct. RB-Børsen