Klar til år ét efter ejerskifte

Læs mere
Fold sammen
Det er med en god portion optimisme at ejerne af træhusproducenten MSH Huse i Gedved kigger frem mod 2005. De gamle studiekammerater Morten Egeriis-Maj og Frank H. Christoffersen, der overtog virksomheden fra stifteren Hans Sørensen i oktober 2004, glæder sig til et udfordrende år, som forventes at blive præget af vækst og forbedret indtjening.

Morten Egeriis-Maj fastholder efter overtagelsen den post som salgs- og marketingdirektør i virksomheden, som han har haft i otte år. Frank H. Christoffersen er kommet ind udefra og bestrider posten som administrerende direktør. Han forventer, at den overordnede overskrift for det kommende år vil være effektivisering af virksomheden, og giver her en mere detaljeret beskrivelse af udfordringerne i 2005.

Hvordan er 2004 gået, og venter du et bedre eller dårligere resultat i 2005?

Året har været præget af forhandlingerne om overtagelsen af virksomheden som betød, at mange beslutninger blev udskudt. Desuden påvirkede det den daglige drift, at ledelsen igennem et halvt år primært brugte tid på forhandlingerne. Derfor får vi et utilfredsstillende resultat for året, når man tager medarbejdernes indsats og den gunstige markedssituation i betragtning. Til gengæld er vi allerede godt i gang med at få rettet op på mange af de ting, der har haltet lidt, så vi forventer klar fremgang i både omsætning og resultat i 2005.

Hvordan har du gearet din virksomhed til at komme igennem 2005?

Vi arbejder på at indføre et kvalitetsstyringssystem, og i den forbindelse får vi kortlagt vores arbejdsgange og processerne i vores virksomhed, hvilket er et godt grundlag for at effektivisere produktionen. På den måde er vi klar til at producere mere med de samme folk uden at øge vores fast omkostninger, og det er et rigtig godt udgangspunkt for 2005.

Lancerer jeres virksomhed nye produkter ¿ og i givet fald hvornår og hvordan?

Til sommer lancerer vi en helt ny serie fritidshuse, som er designet efter tidens krav til energi, lys og materialevalg.

Venter du øget omsætning i 2005 og hvilke kunder vil du sælge mere til?

Totalt set forventer vi, at omsætningen øges med 25 pct. Fremgangen skal hentes indenfor salg af både helårs- og fritidshuse. For at realisere væksten øger vi vores markedsføringsindsats betragteligt.

Venter du skærpet/mindsket konkurrence, og hvorfra kommer konkurrencen?

Vi forventer primært konkurrence fra de eksisterende danske konkurrenter, men udenlandske aktører viser sig også på markedet i stadigt større omfang. Produktudvikling er vores bedste våben i konkurrencen, fordi det vil give de bedste overlevelsesmuligheder på sigt. Konkurrence på pris, som mange af de udenlandske firma praktiserer, vil vi ikke kaste os ind i.

Har du planer om investeringer til næste år, og hvad investerer du i givet fald i?

Investeringer i produktionsforbedrende tiltag er vi altid åbne for, men 2005 skal primært være et konsoliderings-år, hvor vi får styr på indtjeningen.

Har du sparet på dine omkostninger - og hvor vil du rationalisere i 2005?

Der er ikke blevet sparet i 2004, tværtimod har vi investeret en del, blandt andet i kvalitetsstyringssystemet. Rationaliseringer har vi ikke planer om, udover den planlagte effektivisering af produktionsapparatet.

Har du brug for flere/færre medarbejdere i 2005 i forhold til 2004?

Vi skal næppe bruge flere folk, fordi vi som sagt kommer til at kunne producere mere. Allerede nu kan vi se, at vores tiltag har øget effektiviteten med over 10 pct., og vi har stadig et stort uudnyttet potentiale i produktionen, som vi vil arbejde på at realisere.

Hvad håber du mest for det kommende år?

Mit håb er, at træhusbranchen som sådan vil opleve en pæn, men kontrolleret vækst. Samtidig håber jeg på, at der kommer gang i hjulene i Tyskland, der tidligere har været en stor aftager af danske træhuse.

Hvad frygter du mest for det kommende år?

Den største frygt er en mærkbar rentestigning, som vil kunne dæmpe investeringslysten og dermed efterspørgslen på vores produkter. Men generelt er det svært at være frygtsom, for fremtidsudsigterne tegner overvejende lyse.

FAKTABOKS

Virksomhed: MSH Huse, Gedved

Branche: Byggeri.

Produkter: Fritids- og helårshuse i træ.

Bruttoavance, 2003: 12,2 mio. kr.

Resultat før skat: 2003: 0,9 mio. kr.

Antal ansatte: 55

Største udfordring i 2005: At få virksomheden helt tilbage på sporet, især med hensyn til indtjeningen, efter et år, hvor mange ting lå underdrejet af forhandlingerne om et ejerskifte.