Kinesisk ordre til dansk IT-virksomhed

China Airlines, Folkerepublikken Kinas (Taiwan) luftfartsselskab, udstyrer nu sin flyflåde på 54 primært wide body

fly med danske elektroniske terminaler til styring af tax-free salget om bord.


For det sjællandske firma har ordren fra

China Airlines en foreløbig værdi på mere end 10 mio. kr. Men kan få videre økonomiske perspektiver,

mener adm. direktør Jesper Schultz.


- Vores erfaringer viser, at når et luftfartsselskab først har fået

vort system om bord i flyene, så viser behovet sig snart at være større, end man fra starten har regnet med. Det

betyder ofte et mersalg af ikke ringe betydning, siger han.


China Airlines har - ud over selve ordren på 340 On Board Tradere

- taget option på DataFlight Europa In-flight-sales-Suite, som er et omfattende logistik-styrings-system specielt udviklet til

luftfarten. Systemet styre alle forhold omkring produktion, lager, betalingsformidling, toldpapirer m.v. i forbindelse med catering

og salg ombord i fly.


- Luftfartsselskaberne i Fastlandskina følger ofte de beslutninger, som tages i Sydøstasiens

øvrige luftfartsselskaber, og det vil betyde endnu mere for os, for i forvejen tæller vi Singapore Airlines og Japan

Airlines blandt vore kunder. Når vi nu har vundet ordren hos China Airlines i Taiwan, vil vi givetvis være mere interessante

som samhandelspartner for fastlandskineserne. Sådan er mønsteret i hvert fald på mange andre områder inden

for luftfarten i Sydøstasien. Hvis det holder stik også inden for vores niche, kan betydningen af China Airlines ordren

blive enorm, siger Jesper Schultz.