Kinas vækst stadig under pres

Nye officielle tal sætter den kinesiske økonomiske vækst i 2013 til 7,6 procent, hvilket er den laveste siden den asiatiske finanskrise i 1997-1998. Den kinesiske regering erkender, at den er udfordret.

Foto: JASON LEE

Verdens næststørste økonomi har stadig svært ved at holde dampen oppe.

En ny, officiel opgørelse estimerer, at den økonomiske vækst i Kina ender på 7,6 procent i år, hvilket cementerer, at de kinesiske magthavere er udfordret, når det kommer til at holde BNP-væksten på det ønskede niveau.

Det nye estimat ligger over det officielle mål for året, der lyder på 7,5 procent, men lidt under sidste års vækst, der endte på 7,7 procent. Set gennem europæiske krisebriller kan den slags væksttal lyde som et drømmescenarie, men i den kinesiske optik er den skuffende.

Faktisk ser den økonomiske vækst ud til at blive den svageste siden årene 1997 og 1998, hvor den asiatiske finanskrise fejede henover regionen.

Udviklingen fik onsdag chefen for den kinesiske myndighed, der har ansvaret for økonomisk planlægning, Xu Shaoshi, til officielt at sige, at Kina fortsat mærker konsekvenserne af et verdensmarked, der ligger underdrejet og venter på at komme ud af finanskrisens skygge.

»Vi kan ikke benægte, at den økonomiske vækst er under pres lige nu,« sagde Xu Shaoshi ifølge nyhedsbureauet Reuters som reaktion på tallene.

Han tilføjede, at ud over den svage efterspørgsel fra Vesten er Kinas virksomheder udfordret af stigende udgifter til lønninger og miljømæssige hensyn.

Problemerne med økonomisk vækst under det niveau, som regeringen ønsker, er, at den er med til at udhule de økonomiske planer, der er lagt fra central hold i det både meget kapitalistiske og planøkonomiske land.

Planerne fordrer blandt andet, at Kina skal fordoble sit BNP i perioden 2012 til 2020 – og at økonomien gradvist skal ændres fra at være drevet af eksport til én, hvor det i højere grad er indenlandsk efterspørgsel og service, der sætter kursen.

Ifølge Reuters forventer kilder i den kinesiske regering, at målet for 2014-væksten bliver det samme som i indeværende år, nemlig 7,6 procent.

Samtidig med, at de kinesiske magthavere kæmper med at holde damp på kedlerne, er de under pres fra udlandet til at gennemføre reformer, der kan åbne Kina og gøre det mere gennemsigtigt for udenlandske aktører. USA raslede tidligere på ugen atter med sablen og sagde, at nationen ikke vil tøve, når det kommer til at tage det, der blandt andet bliver opfattet som tekniske handelshindringer, op i WTO-forum.

Ved samme lejlighed udtrykte USA, i form af handelskontoret USTR, at det p.t. er specielt bekymret for overtrædelser af varemærkebeskyttelse, som det i stor stil oplever finder sted, uden at de kinesiske myndigheder gør noget ved problemerne. De kinesiske magthavere går en fin balancegang mellem at holde den økonomiske vækst oppe, så den kan få udbredt den forbedring af levevilkårene, som befolkningen i specielt de produktionstunge kystbyer har oplevet, til andre dele af det store land, og så på den anden side leve op til handelspartnernes krav om gennemsigtighed.

Samtidig kæmper magthaverne med at sørge for, at økonomiske bobler – eksempelvis på boligmarkedet – ikke brister, samt at de enkelte regioners gæld ikke kommer ud af kontrol.

Endelig kæmper myndighederne også med at holde hjulene kørende i finanssektoren. Ifølge amerikanske CNN har de kinesiske myndigheder i efteråret pumpet 300 milliarder yuan i nationens banker for at undgå bankkollapser og for at holde en truende kreditklemme på afstand.

Den japanske finanskoncern Nomura mener i den forbindelse, at det seneste træk fra den kinesiske centralbank har været med til at afværge en alvorlig krise i den kinesiske banksektor, og det viser, hvor alvorligt de kinesiske myndigheder er begyndt at tage situationen med banker, der kommer i problemer.

»Den skrøbelige natur af det kinesiske finanssystem er fortsat en udfordring for centralbanken og udgør en trussel mod økonomien som helhed,« siger Nomuras Kina-økonom, Zhiwei Zhang, ifølge CNN.