Kina vil lægge ekstra- skat på sin tøjeksport

Kina lægger eksportskat på sin egen tøjeksport for at imødekomme frygten for, at landet vil udradere alverdens tøjproducenter, når verdens tøjkvoter falder næste år.

I et usædvanligt handelspolitisk træk sagde det kinesiske handelsministerium i går, at Kina ville pålægge sin egen tøjeksport en ekstraskat.

Kineserne beskrev ikke i detaljer, hvor stor skatten er, eller om den omfatter alle produkter, men kun at den ville basere sig på kvalitet og ikke kvantitet - og dermed ramme eksporten af de billigste varer mest.

»Vi håber, at vi igennem denne metode kan fremme eksporten af produkter med høj værditilvækst og yderligere optimere den kinesiske tekstilindustris struktur,« hed det i en erklæring på ministeriets website.

Sandheden er imidlertid, at kineserne er blevet presset til at begrænse brugen af sine tekstilmuskler.

Beslutningen kommer efter massivt pres fra USA og EU, der frygter, at kineserne vil aflive, hvad der er tilbage af tøjproduktion i de to lande, når verdenshandelsorganisationen WTOs 40 år gamle tøjkvotesystem, der regulerer den 350 mia. dollar store globale handel med tøj, bortfalder helt 1. januar.

Tøjproducenter over hele verden frygter den effektive kinesiske eksportmaskine, der ifølge en prognose alene i USA kan erobre 70 procent af tøjmarkedet.

Forbrugerne taber
Således har europæerne opfordret Kina til frivilligt at begrænse eksporten. Amerikanerne, der i forbindelse med kinesernes indtræden i WTO forbeholdt sig ret til at pålægge straftold i en overgangsperiode, har allerede truet med at lægge ekstratold på en række kinesiske tekstiler.

Kineserne har protesteret over disse forsøg på at stille det handelspolitiske ur tilbage. Sagen er da også, at selv om den kinesiske selvcensur nok vil holde lidt ekstra liv i de få tilbageværende vestlige tøjproducenter - og nok så væsentligt i mange flere producenter i den tredje verden - bliver forbrugeren den store taber, når priserne alligevel ikke falder så meget.

En række store amerikanske detailhandelskæder har da også protesteret til regeringen over dens forsøg på at holde liv i særinteresser.

Selvcensur
Selv om den kinesiske selvcensur er usædvanlig, findes der fortilfælde. Da Detroit i 1980erne klagede over, at den billige import var ved at tage livet af dem, indførte japanerne frivillige eksportbegrænsninger. Men de begyndte også at bygge luksusbiler, der lignede de amerikanske inden for USAs grænser og endte med at erobre en større markedsandel.

Den kinesiske eksportskat, der skal opmuntre tøjproduktion af højere kvalitet - hvor vestlige producenter stadig har en chance - kan have samme effekt. Kineserne vil forsøge at opmuntre deres firmaer til at investere i udlandet.