KFK vil nu være sin egen

Grovvarekoncernen KFK håber, at en ny ejerstruktur kan være med til at forstærke forretningsgrundlaget og vende den magre økonomiske udvikling.

Læs mere
Fold sammen
Danmarks næststørste grovvareselskab, det børsnoterede KFK, er reelt sat til salg. Den dominerende hovedaktionær Norsk Hydro, der sidder på 62 pct. af aktierne, har således meddelt, at man inden udgangen af 2003 vil sælge sine aktier helt eller delvist.

»Der er ikke noget strategisk sammenfald med deres kernevirksomhed og KFK. Og det nytter ikke noget, at man har en storaktionær, der ikke har en kerneinteresse, hvis man skal varetage KFKs ve og vel. Derved blokerer man både for virksomhedens udvikling og for likviditeten i aktien,« siger KFKs adm. direktør Jan Stranges.

Oplysningen i sig selv sendte da også KFK-aktien op med 20 pct. i går.

Norsk Hydro blev i 1970erne storaktionær som en såkaldt »hvid ridder«, der skulle forhindre et fjendtligt overtagelsesforsøg fra Superfos.

KFK bad selv Hydro om at træde til, så KFK kunne overleve som selvstændig. Omvendt var Hydro interesseret, eftersom nordmændenes gødningssalg i Danmark ville forsvinde, hvis Superfos med egen gødningsproduktion blev ejer. Superfos selv er siden splittet i atomer.

Til gengæld har KFK og Norsk Hydro ikke længere noget til fælles. Efter et par magre år er KFK i gang med en økonomisk omstilling af virksomheden og en helt ny strategi om at skabe større værditilførsel i grovvarehandelen. KFK vil tilpasse foderet til den enkelte landmands besætninger, så han undgår spild.

»Vi kan ikke flytte grovvarer i konkurrence med indkøbsforeninger, der er ejet af landmændene selv, hvis vi også skal honorere aktionærerne. Men hvis vi kan gøre 10.000 landmænd 40 pct. mere profitable, så er der penge i det,« siger Jan Stranges.

KFKs vækststrategi afhænger bl.a. af muligheden for at skaffe ny kapital, og det vil blive nemmere og billigere, hvis der ikke sidder en tung storaktionær.

»Vi arbejder på en masse forskellige modeller for at sikre en ejerstruktur, der kan sikre en effektiv implementering af vores strategi og en turnaround,« siger Jan Strange.

Alt kan tænkes fra et management-buy-out, en fusion, en køber til hele aktieposten eller en børsstruktur, hvor flere institutionelle investorer overtager en del af aktierne.