KFK øgede underskuddet i 2001

Læs mere
Fold sammen
EBIT-resultatet er opgjort til et overskud på 90 mio. kr. mod et overskud på bare 5 mio. kr. året før ud

af en omsætning, der steg fra 9,8 mia. kr. i 2000 til 10,2 mia. kr. i 2001.Dermed nåede KFK akkurat inden for selskabets

eget nedjusterede forventningsinterval på et EBIT-resultat på 90-110 mio. kr. fra oktober.


Korn-og Foderstofkompagniet

udbetaler ikke udbytte for 2001, og koncernen venter for 2002 et EBIT-overskud i størrelsesordenen 150-170 mio. kr.


For

2000 udbetaltes et udbytte på 22 pct. trods det negative resultat.Manglende tilpasning

Indtjeningen i grovvarebranchen

har ikke været tilfredsstillende, hvilket skyldes konkurrencesituationen og branchens manglende kapacitetstilpasning. Samtidig

har handel med udenlandske afgrøder været betydeligt tabsgivende, noterer KFK.


I fiskefodersegmentet steg omsætningen

3 pct., mens den kvantumsmæssige omsætning blev 3 pct. mindre, hvilket medførte et resultat væsentligt under

det ventede.


Derimod var udviklingen i de øvrige forretningsaktiviteter som ventet positiv, og specielt biobrændsel-,

salt-og rugeriaktiviteterne har haft en positiv effekt på resultatet.


Med henblik på at øge indtjeningen er

KFK-koncernen i gang med at udarbejde en ny strategi med fokus på produkter med større værdiindhold, med farm management

og derigennem forbedret indtjening gennem bedre produktresultater hos kunderne samt udvikling af fødevarekoncepter med fokus

på forbrugernes behov, hedder det i meddelelsen.


Den ny strategi vil blive offentliggjort i løbet af kort tid. RB-Børsen