Keops lancerer ny type obligationer

Få en årlig rente på 10-12 procent i 15 år, lyder et nyt tilbud på det danske investeringsmarked. Det er Keops A/S, der lancerer to nye ejendomsobligationer for at finansiere indkøbscenteret Ro's Torv i Roskilde samt SAS' ejendomme i Kastrup.

Læs mere
Fold sammen
Ejendomsselskabet Keops A/S lancerer nu to nye serier af ejendomsobligationer, hvor man lokkes med en rente, der er meget højere end markedsrenten - mod til gengæld at påtage sig en del af risikoen ved nogle af Keops' seneste udviklingsprojekter.

De nye obligationer bliver handlet på Københavns Fondsbørs. Ejendomsobligationerne har sikkerhed i en underliggende ejendomsportefølje - og afkastet optimeres i hele løbetiden, som i øvrigt varierer. Renten er så høj som 9-12 procent om året over f.eks. ti år.

Men inden man falder i svime over de tillokkende renter, skal man gøre sig klart, at det er en relativt stor risiko og en høj usikkerhed forbundet med investering i ejendomsobligationer. Generelt er der som altid en sammenhæng mellem høj rente og høj risiko.

Aktuelt udbydes Ro's Torv i Roskilde på obligationer, men Keops var allerede ude med de første serier af ejendomsobligationer i september 2003, hvor man lancerede Keops EjendomsObligationer I A/S, som består af nominelt 150 mio. kr. obligationer i tre serier. Den fast rente er her 10-12 procent pr. år, mens løbetiden er 5-15 år.

Provenuet er anvendt til delvis finansiering af købet af SAS' domicilejendomme i Danmark. Ejendommene blev købt af SAS som led i et »sale and lease back« arrangement. De i alt fire ejendomme er beliggende på Amager og anvendes p.t. som SAS-domicil.

Risikoen er høj
Risikoen ved obligationerne er relativt høj, eftersom den hænger tæt sammen med SAS' evne til at give overskud og dermed til at betale renter på obligationerne i hele løbetiden.

I lyset af den seneste udvikling i det kriseramte selskab kan man måske godt tvivle på SAS' evne til at betale lejeindtægter over de næste 15 år. Går det galt for SAS afhænger økonomien af, om de fire ejendomme vil kunne genudlejes eller realiseres.

Udover sikkerheden i SAS-lejebetalingerne har Keops EjendomsObligationer I A/S, for yderligere at minimere risikoen for obligationsejerne, etableret datterselskabet Keops Security A/S, der har stillet selvskyldnerkaution over for obligationsejerne, hvad angår rentebetalinger og tilbagebetaling af lånet ved udløbet af obligationernes løbetid.

Helt aktuelt går Keops så ud med en helt ny serie ejendomsobligationer, denne gang med sikkerhed i Roskildes nye indkøbsstolthed, Ro's Torv.

Udstedelsen af for nominelt 75 mio. kr. obligationer i K/S Ro's Torv er samtidig udtryk for et strategiskifte hos ejerne. Ro's Torv ejes af Keops Development A/S samt Roskilde-arkitekten Claus B. Hansen. Hidtil har de været på jagt efter køber til butikscentret.

»Ejerne har sammen besluttet, at vi selv vil eje, udvikle og udleje Ro's Torv og dermed præge udviklingen i de første år. På den måde optimeres vores investering, og med den delvise obligationsfinansiering får vi det samme ud af investeringen som ved et salg,« siger adm. direktør Mads Richardt, Keops A/S.

»Den nye strategi er vedtaget, fordi vi ikke ønsker at afhænde en succes. Ro's Torv har fået en rigtig god start med meget stor interesse og aktivitet. Det er fuld udlejet, og allerede nu er der skitseret en udvidelsesplan for 2004,« siger Mads Richardt.

Keops' ny strategi
»Keops vil i tråd med dette strategiskifte også i fremtiden gå ind som medejere af ejendomme. Så der er flere investeringer på vej i lighed med SAS-ejendommene og Ro's Torv. I modsætning til mange traditionelle ejendomsselskaber går Keops dog kun ind i sagerne med en begrænset hæftelse,« siger direktøren.

Keops beholder altså Ro's Torv - og finansierer det bl.a. via de nye ejendomsobligationer, der har en fast rente på 9 procent. Provenuet er anvendt til delvis finansiering af investering i butikscentret, men man bør bemærke, at de foranstående prioriteter er indtil 717 mio. kr.

Dagsværdien for Ro's Torv er af Catella Property Consultants pr. 31. december 2003 opgjort til 845 mio. kr., og andre långivere står altså til at snuppe de første 717 mio. kr. ved en realisering af centerets værdier. Der er altså 128 mio. kr. som »sikkerhed« for obligationsejerne.

Risikoen ved obligationerne består primært i, om K/S Ro's Torv giver overskud og dermed formår at betale renter på obligationerne i hele løbetiden. For at minimere risikoen for obligationsejerne har K/S Ro's Torv udstedt ejerpantebrev med pant i ejendommen.

Ejerpantebrevet er givet i håndpant over for obligationsejerne, hvad angår rentebetalinger og tilbagebetaling af lånet ved udløbet af obligationernes løbetid.

Foreløbig tyder alt som nævnt på, at Ro's Torv bliver en stor succes. Allerede i år planlægges en udvidelse af de godt 28.000 kvadratmeter med ekstra 2500 kvadratmeter.