Keops i slagsmål med investorer

Midt i den traditionelt travleste tid for udbydere af investeringsejendomme er ejendomsselskabet Keops blevet involveret i et større slagsmål med en gruppe ejendomsinvestorer. De vil slæbe Keops i retten for, hvad de mener er en lang række ulovlige og bedrageriske handlinger i forbindelse med en investering i et københavnsk hotel.

Alt i alt forbereder investorerne sagsanlæg i en samlet størrelsesorden på 30 mio. kr. Keops har allerede selv stævnet de samme investorer med krav på godt fem mio. kr.

Sagen tog sin begyndelse, da Keops'' udbyderselskab Keops Investorpartner i 2000 udbød hotellet som investeringsobjekt. 10 investorer gik med i det kommanditselskab, som overtog hotellet, med personlige indskud på mellem 0,5-1 mio. kr.

Alle så frem til en sikker langsigtet investering, som man med stor tillid lod Keops administrere. Allerede i foråret 2002 blev investorerne dog opmærksomme på en række uregelmæssigheder i forbindelse med Keops'' forvaltning af kommanditselskabet, og siden er sagen eskaleret.

- Som investor har jeg været chokeret over at opleve Keops'' fremgangsmåde. Vi er blevet ført bag lyset og bedraget i Keops'' arbejde med at berige sig på vores bekostning, konstaterer Niklaus Sonne, der som investor er formand for kommanditselskabets bestyrelse.

Dybt uetisk

Investorernes anklager kan groft inddeles i tre hovedgrupper, hvor den største er en sag om en skjult udbyderavance til Keops vedrørende et mindre baghus ved hotellet.

Investorerne havde den opfattelse, at huset tilhørte kommanditselskabet, og at en fortjeneste på 13,5 mio. kr. ved salg af denne derfor skulle tilfalde selskabet. Keops er uenige og har stævnet kommanditselskabet for at få udbetalt fortjenesten, som man dog kun mener udgør godt fem mio. kr. Hvem der i øjeblikket har fortjenesten, og hvor stor den er, hersker der således usikkerhed om.

Investorerne mener også, at Keops har udført en dårligt og mangelfuld administration af kommanditselskabet, hvilket skal have kostet 5-10 mio. kr. Keops har blandt andet handlet i modstrid med de regler for optagelse af lån i hotellet, som investorerne mener at have fastlagt. De valgte lån anslås at have påført kommanditselskabet unødige renteomkostninger på mellem fem og syv mio. kr.

Endelig vil Keops blive sagsøgt for at have tørret uvedkommende omkostninger og advokatregninger af på kommanditselskabet.

- Keops har på mange måder ageret dybt uetisk og i flere tilfælde ligefrem ulovligt. Vi håber, at vi kan få selskabet dømt og få de penge, som vi har krav på, fastslår Niklaus Sonne, der på det kraftigste fraråder andre at investere gennem Keops .

Keops overrasketDet ventes, at otte af de 10 investorer vil bakke op om søgsmålet. De to sidste har tætte forbindelser til Keops, og den ene har forsøgt at købe Niklaus Sonne ud af kommanditselskabet i det, han opfatter som et forsøg på at kvæle investorernes utilfredshed og afværge sagsanlægget.

Hos Keops er man overrasket over, at investorerne lægger an til at sagsøge selskabet, fordi man mente, at problemerne var blevet løst. Man imødeser dog et sagsanlæg med sindsro, da der i Keops'' optik ikke er grundlag for investorernes anklager.

- Vi kan tilbagevise alle investorernes krav og beskyldninger, der er ganske grundløse, så vi er ikke nervøse for en retssag. Men jeg er overrasket over, at sagen er kommet hertil, siger Jens Winther, direktør i Keops Investorpartner.